Plus gladde tablet 500 mg/ 65 mg, 48 stuks

Plus gladde tablet 500 mg/ 65 mg, 48 stuks

5 93
0,12/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Panadol Plus gladde tablet 500 mg/ 65 mg 48 stuks

Panadol Plus gladde tablet wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van milde tot matige pijn en/of koorts.

Panadol Plus behoort tot de groep geneesmiddelen die een pijnstillende en koortsverlagende werking hebben. De werkzame stof van Panadol Plus is paracetamol (500 mg). De tablet bevat naast paracetamol ook coffeïne (65 mg). Coffeïne kan de werking van paracetamol versterken.

Panadol is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten heel doorslikken met voldoende water. Eventueel de tablet in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht): 1 à 2 tabletten (500 – 1000 mg) per keer, zo nodig iedere 4 tot 6 uur herhalen.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht): 1 tablet per keer (500 mg).

Maximale dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar (> 55 kg lichaamsgewicht): maximaal 6 tabletten per 24 uur.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar (40-55 kg lichaamsgewicht): maximaal 3 keer per 24 uur.

Interactie met voedsel

Gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden coffeïnebevattende dranken (koffie, thee en cola) kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken. Bij chronisch alcoholisme dient de dagdosering de 2 gram paracetamol niet te overschrijden (dit komt overeen met 4 tabletten Panadol).

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor paracetamol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Voorzichtigheid is geboden als er sprake is van:

 • Lever- of nierfunctiestoornissen.
 • Matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren).
 • Milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever).
 • Syndroom van Gilbert.
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie.
 • Hemolytische anemie.
 • Uitdroging.
 • Ondergewicht of ondervoeding.
 • Regelmatig alcoholgebruik.
 • Astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur).
 • Een infectie die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol. Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen krijgt.

De effectieve dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 60 mg/kg/dag (tot 2 g/dag) in de volgende situaties: volwassenen die minder dan 50 kg wegen; milde tot matige leverinsufficiëntie, Syndroom van Gilbert (familiaire niet-hemolytische geelzucht); uitdroging; chronische ondervoeding.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Bevat paracetamol. Wanneer u te veel paracetamol gebruikt, kan dit uw lever ernstig schaden. Gebruik dit geneesmiddel niet als u, al dan niet op medisch voorschrift, andere geneesmiddelen gebruikt die paracetamol bevatten ter behandeling van pijn, koorts, symptomen van verkoudheid en griep.

Controleer de bijsluiter voor een uitgebreid overzicht van medicijnen die niet gelijktijdig met Nurofen gebruikt kunnen worden.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt, of erger wordt, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Paracetamol, coffeïne.

Hulpstoffen

Voorverstijfseld zetmeel, maïszetmeel, talk, natriumcarboxymethylcellulosepolymeer (type A), hypromellose, stearinezuur, polyvidon, triacetin en kaliumsorbaat (conserveermiddel E202) en gezuiverd water.

Toelichting bij hulpstoffen

Panadol Plus bevat kaliumsorbaat en coffeïne. Het conserveermiddel kaliumsorbaat (E202) kan leiden tot overgevoeligheidsreacties (huiduitslag). Panadol Plus bevat 65 mg coffeïne per tablet. Gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden coffeïnebevattende dranken (koffie, thee en cola) kan duizeligheid, nervositeit en slapeloosheid veroorzaken.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 22053

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaar in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


31-12-2020