Reliva Forte Oval-Tabs 400 mg, 20 stuks

Reliva Forte Oval-Tabs 400 mg, 20 stuks

5 44
0,27/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Advil Oval-Tabs 400 mg 20 stuks

Advil Reliva Forte Oval-Tabs 400 worden gebruikt bij lichte tot matige pijn en voor de verlichting van koorts en de symptomen van verkoudheid en griep.

Advil Reliva Forte Oval-Tabs kunt u gebruiken bij onder andere reumatische pijn, spierpijn, rugpijn, en menstruatiepijn. Het is ook bedoeld voor de verlichting van migraine (met of zonder aurasymptomen als gestoord gezichtsvermogen, gevoelloosheid of spraakstoornissen) en de bijbehorende symptomen als misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid.

Gebruik Advil Reliva Forte Oval-Tabs niet wanneer:

 • U een maagzweer of -bloeding heeft of u heeft twee of meer keer los van elkaar staand een maagzweer of -bloeding gehad.
 • U in het verleden een maagbloeding of -perforatie heeft gehad als gevolg van behandeling met dit medicijn of een andere NSAID.
 • U aan een andere bloedings- of bloedziekte lijdt.
 • U allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn.
 • U allergisch bent voor acetylsalicylzuur (ofwel aspirine) of een soortgelijke-pijnstiller.
 • U aan ernstig lever-, nier- of hartfalen lijdt.
 • U in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent.
 • Als u waterpokken (varicella) heeft, wordt aanbevolen het gebruik van ibuprofen te vermijden.

Dit middel is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De werkzame stof in Advil Reliva Forte Oval-Tabs is 400 mg ibuprofen per tablet.

Lees voor gebruik altijd de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten moeten met water worden ingenomen. Niet op de tablet kauwen.

Dosering

De aanbevolen dosering voor volwassenen, oudere mensen, kinderen en adolescenten tussen 12 en 18 jaar: zo nodig 1 tot 3 maal per dag 1 tablet innemen. De aanbevolen periode tussen 2 doseringen is ongeveer 6 tot 8 uur. De periode tussen twee doseringen mag niet korter zijn dan 4 uur.

Maximale dosering

Niet meer gebruiken dan 3 tabletten (1200 mg) per 24 uur.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende gevallen: 

 • U heeft een maagzweer of -bloeding of u heeft tweemaal of vaker los van elkaar staand een maagzweer of -bloeding gehad.
 • U heeft in het verleden als gevolg van behandeling met dit geneesmiddel of een andere NSAID een maagbloeding of -perforatie gehad.
 • U lijdt aan een andere bloedings- of bloedziekte.
 • U bent allergisch voor ibuprofen of één van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent allergisch voor aspirine/acetylsalicylzuur of andere verwante pijnstillers.
 • U lijdt aan ernstig lever-, nier- of hartfalen.
 • U bent in de laatste drie maanden van uw zwangerschap.
 • Als u waterpokken (varicella) heeft, wordt aanbevolen het gebruik van ibuprofen te vermijden.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel Advil Reliva Forte Oval-Tabs. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn.

Medicijnen als Advil Reliva Forte Oval-Tabs kunnen in verband worden gebracht met een iets verhoogd risico op een hartaanval (“myocardinfarct”) of beroerte. Het risico is waarschijnlijker bij een hoge dosis en het medicijn langer wordt gebruikt. Overschrijd de aanbevolen dosis en de aanbevolen behandelingsduur niet.

Advil Reliva Liquid-Caps kan symptomen van infecties, zoals koorts en pijn, verbergen. Het is daarom mogelijk dat Advil Reliva Liquid-Cap de passende behandeling van een infectie vertraagt, wat kan leiden tot een verhoogd risico op complicaties. Dit is waargenomen in door bacteriën veroorzaakte longontsteking en bacteriële huidinfecties die kunnen voorkomen bij waterpokken. Als u dit geneesmiddel gebruikt terwijl u een infectie heeft, en de symptomen van uw infectie blijven bestaan of worden erger, dan moet u direct een arts raadplegen.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast Advil Oval-Tabs 400 nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u aspirine/acetylsalicylzuur in een dagdosering van meer dan 75 mg of andere NSAID-pijnstillers gebruikt.

Raadpleeg de bijsluiter voor een uitgebreide lijst met geneesmiddelen voordat u Advil Oval-Tabs 400 gebruikt.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Wordt uw klacht na 3 dagen (voor kinderen en adolescenten tussen 12 en 18 jaar) en na 10 dagen (voor volwassenen 18 jaar of ouder) niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Vertel het uw apotheker of arts:

 • Als u astmatisch bent of last heeft van hooikoorts;
 • Als u lever- of nierproblemen heeft; 
 • Als u lijdt aan een auto-immuunziekte, bijvoorbeeld systemische lupus erythematosus (SLE), een aandoening van het immuunsysteem waarbij bindweefsel wordt aangetast, met als gevolg gewrichtspijn, huidveranderingen en aandoeningen van andere organen; 
 • Als u lijdt of hebt geleden aan maagdarm stoornissen zoals Colitis Ulcerosa of de ziekte van Crohn. Geneesmiddelen als ibuprofen kunnen deze stoornissen verergeren.; 
 • Als u tussen de 12 en 18 jaar bent in verband met een risico op een nierfunctiestoornis. Neem daarom contact op met uw arts of apotheker wanneer u tussen de 12 en 18 jaar bent en niet voldoende vloeistof heeft gedronken of veel vocht heeft verloren als gevolg van het continu braken of diarree.
 • Als u hartklachten heeft zoals hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, bypassoperatie, perifeer vaatlijden (slechte circulatie in de benen of voeten door nauwe of geblokkeerde slagaderen), of elke soort van beroerte (inclusief ‘mini-beroerte’ of voorbijgaande beroerte “TIA”) heeft gehad. 
 • Als u hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol of een familiegeschiedenis van hartziekte of beroerte heeft, of als u een roker bent.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Ibuprofen

Hulpstoffen

Maïszetmeel, gepregelatiniseerd zetmeel, croscarmellosenatrium, colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur, natriumlaurylsulfaat, hydroxypropylmethylcellulose, macrogol 6000, titaandioxide (E171), ijzeroxide (E172), talk, zwarte inkt (zwart ijzeroxide (E172), schellak, propyleenglycol en ammoniumhydroxide (E527))

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 25940

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 30 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


06-04-2021