Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten 8,75 mg, 24 stuks

Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten 8,75 mg, 24 stuks

7 91
0,33/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Strepsils Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten 875 mg 24 stuks

Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten zijn te gebruiken voor het op korte termijn verlichten van keelklachten zoals keelpijn en zwelling bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar.

Een Strepfen zuigtablet bevat 8,75 mg van het werkzame bestanddeel flurbiprofen . De tabletten hebben een citroen en honing smaak.

Neem contact op met uw huisarts als de symptomen binnen 3 dagen niet verbeteren. Gebruik dit middel niet als u allergisch (overgevoelig) bent voor flurbiprofen of voor één van de andere bestanddelen van Strepfen Citroen en Honing, als u een zweer of bloeding in uw maag of darmen heeft of heeft gehad, als u ernstig hartfalen, nierfalen of leverfalen heeft of heeft gehad of als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent.

Gebruik dit middel niet als u ooit astma, een fluitende ademhaling of kortademigheid, neusirritatie, zwelling van het gezicht of jeukende huiduitslag (netelroos) heeft gehad na gebruik van aspirine of een andere NSIAD, of als u ooit na gebruik van NSAID geneesmiddelen een bloeding of perforatie in uw maag of darmen, ernstige darmontsteking of bloedingsproblemen heeft gekregen. Gebruik Strepfen ook niet als u een andere NSAID gebruikt.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Neem een zuigtablet in de mond en zuig er langzaam op. Beweeg de zuigtablet tijdens het zuigen altijd door de mond. De zuigtabletten behoren binnen 30 minuten te werken. Deze zuigtabletten zijn uitsluitend bedoeld voor kortdurend gebruik. Gebruik zo weinig mogelijk zuigtabletten gedurende de kortste periode die nodig is om uw klachten te verlichten. Bij irritaties in de mond, meteen stoppen met Strepfen Citroen en Honing. Geef deze zuigtabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Dosering

1 Zuigtablet per keer. Neem zo nodig om de 3 tot 6 uur een zuigtablet.

Maximale dosering

Neem niet meer dan 5 zuigtabletten per 24 uur in.

Interactie met voedsel

Tijdens behandeling met dit middel moet alcohol worden vermeden aangezien er bloedingen kunnen ontstaan in maag en darmen.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Neem deze zuigtabletten niet in:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor flurbiprofen of voor één van de andere bestanddelen van Strepfen Citroen en Honing;
 • als u ooit astma, een fluitende ademhaling of kortademigheid, neusirritatie, zwelling van het gezicht ofjeukende huiduitslag (netelroos) heeft gehad na gebruik van aspirine of een andere NSAID;
 • als u een zweer of bloeding in uw maag of darmen heeft of heeft gehad (twee of meer episodes van een maagzweer);
 • als u ooit na gebruik van NSAID geneesmiddelen een bloeding of perforatie in uw maag of darmen, ernstige darmontsteking (colitis) of bloedingsproblemen heeft gekregen;
 • als u een andere NSAID gebruikt (bijvoorbeeld celecoxib, ibuprofen, diclofenacnatrium, enzovoort);
 • als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent;
 • als u ernstig hartfalen, nierfalen of leverfalen heeft of heeft gehad.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Wees extra voorzichtig met dit middel en vraag advies van uw arts voordat u deze zuigtabletten inneemt:

 • als u ooit astma gehad heeft;
 • als u een bacteriële infectie heeft (ophoesten van geelgroen slijm, pijnlijke voorhoofdsholten, keelpijn);
 • als u nier- of leverproblemen heeft;
 • als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of denkt dat u risico op deze aandoeningen loopt (bijvoorbeeld als u een hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte) of een hoog cholesterolgehalte heeft, of als u rookt);
 • als u een darmziekte heeft of heeft gehad (terugkerende, ernstige ontsteking van de dikke darm met zweervorming (colitis ulcerosa) of terugkerende, ernstige ontsteking van een deel van de darmen (ziekte van Crohn));
 • als u een chronische ziekte van uw afweersysteem heeft (met inbegrip van een chronische afweerziekte waarbij het lichaam de eigen cellen aanvalt hierbij ontstaan ontstekingen in tal van organen voornamelijk bij jonge vrouwen (SLE; systemische lupus erythematodes) of van een zeldzame vorm van reuma waarbij het bindweefsel is aangetast (mixed connective tissue disease (MCTD));
 • als u op leeftijd bent omdat u dan meer risico loopt op de bijwerkingen die in de bijsluiter staan vermeld.

Stop gebruik bij de eerste tekenen van huidreacties (uitslag, vervellen, blaarvorming) of andere allergische reacties. Neem contact op met uw huisarts.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Kijk in de bijsluiter voor een lijst medicijnen waar dit in het bijzonder voor geldt.

Gebruik bij besturen voertuigen

Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Raadpleeg een arts of apotheker als u:

 • ooit een allergie of benauwdheid die plotseling opkomt door kramp van spieren van de luchtwegen en zwelling in het slijmvlies van de luchtwegen (astma) heeft gehad;
 • ooit een ontsteking heeft gehad van de amandelen of denkt dat u een bacteriële keel infectie heeft (dan heeft u wellicht een antibioticum nodig);
 • neem contact op met uw huisarts wanneer u vreemde buikklachten ervaart (vooral bloedingen);

Neem Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten niet langer dan 3 dagen in¸ behalve als uw arts u anders heeft voorgeschreven. Als u niet opknapt, als uw klachten verergeren of als er nieuwe symptomen ontstaan (bijvoorbeeld een bacteriële infectie), raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Zuigtablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Flurbiprofen.

Hulpstoffen

Macrogol 300, kaliumhydroxide (E525), citroensmaak, levomenthol, honing, vloeibare glucose en vloeibare sucrose.

Toelichting bij hulpstoffen

Strepfen Citroen en Honing zuigtabletten bevatten glucose en sucrose. Hiermee moet rekening worden gehouden bij patiënten met diabetes mellitus. Als u bepaalde suikers niet verdraagt, raadpleeg dan uw arts voordat u deze zuigtabletten inneemt.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 101477

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


27-01-2020