Vaatwaspoeder 3kg

Vaatwaspoeder 3kg

3 kg

9 49
0,09/stuk
  • Dit product bevat o.a. de volgende ingrediënten
  • <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, polycarboxylaten, fosfonaten
  • 5-15% zuurstofbleekmiddelen
  • Eveneens: parfums, enzymen, limonene
Bewaren

Bewaar in een droge omgeving.

WAARSCHUWING. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Andere soorten