Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar voor Vetvlekken 500ml

Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar voor Vetvlekken 500ml

500 ml

7 32
14,64/liter

De Vanish Oxi Action Gold Vlekverwijderaar Spray verwijdert de hardnekkigste vlekken uit je kleding en ander textiel. Verwijdert vlekken als sojasaus, chocolade, rood fruit en babyvoeding.

• Verwijdert zelfs de meest hardnekkige vlekken uit je kleding.
• Voor de voorbehandeling van kleding en ander textiel.
• Verbazingwekkende resultaten vanaf het eerste gebruik.
• Geschikt voor witte en gekleurde kleding.
• Bevat 500 ml Vanish Gold Spray.

GEVAAR. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende oogbescherming dragen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Na gebruik de handen wassen. Na contact met de huid kan deze wit worden, hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit effect is tijdelijk en omkeerbaar. Bij morsen of spatten: onmiddellijk afspoelen met veel water. Bij een gevoelige huid wordt het dragen van handschoenen aanbevolen. Niet mengen met andere producten.