VAPONA ANTI MUG/MOUSTIQUES Nav Liquid 45 Nachten

VAPONA ANTI MUG/MOUSTIQUES Nav Liquid 45 Nachten

18 ml

6 78
6,78/stuk
Uit het online assortiment

Elektrisch Anti Muggen Apparaat Refill / Anti-muggen apparaat (stekker + navulling)

Vapona antimuggenstekker is de perfecte oplossing om uw woning te beschermen tegen muggen en tijgermuggen! Goed voor 45 nachten bewezen doeltreffende bescherming tegen muggen.

Bewaren

Lotnr: zie flesje - Uiterste houdbaarheidsdatum:
(Productiedatum + 4 jaren) Bewaren tussen: +5 en 40°C

Gevaaraanduidingen: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.