Witte Reus 3+1 Power Caps  - 14 wasbeurten
Extra goedkoop badge

Witte Reus 3+1 Power Caps - 14 wasbeurten

14 x 13 g

7 22
7,22/kilo
1+1 gratis
Bekijk aanbieding
Aanbieding is geldig van 2 nov. t/m 6 dec.
Bestel je online? Dan is deze aanbieding geldig als je bezorg- of ophaalmoment uiterlijk op dinsdag 6 dec. 2022 is.

Power Caps: Wasmiddel.

Witte Reus Power Caps is een uniek voorgedoseerd wasmiddel voor wit wasgoed, dat geweldige wasresultaten biedt voor een scherpe prijs. Het combineert drie sterke krachten in 3 kamers van één capsule voor hygiënisch schoon wasgoed. Dankzij de unieke reinigingstechnologie, zorgen deze verschillende krachten voor Reuzenwaskracht, Stralend Schoon en Fris wasgoed en is Extra sterk tegen vlekken, zelfs bij lage temperaturen. Het Max Fresh effect zorgt voor een intense frisheid boost, vanaf het openen van de wasmachine. De Witte Reus Power Caps hebben een handige voorgedoseerde vorm en kunnen worden gebruikt voor uw wasgoed van 20 tot 95 graden Celsius. Doordat het wasmiddel al vanaf 20 graden Celcius effectief is, kun je een korter wasprogramma gebruiken, zo bespaar je energie en water!
Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje.

Bewaren

Product altijd in originele verpakking bewaren.

Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Anti-gifcentrum
070 -245245