Cookies & privacy

Op deze pagina:
Cookie Statement Privacy Statement
Cookie Statement

Privacy Statement

Jumbo verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). We vinden het belangrijk dat je precies weet welke Informatie Jumbo over haar bezoekers verzamelt, voor welke doelen we deze Informatie gebruiken en hoe lang we deze Informatie bewaren. In dit Privacy Statement proberen we dat op een transparante manier te beschrijven. Jumbo staat er in ieder geval voor in dat jouw Informatie op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet wordt verzameld en gebruikt. We raden je aan om dit Privacy Statement aandachtig door te nemen voordat je van onze Websites en Applicaties gebruik maakt.

Als de met hoofdletters geschreven woorden niet in dit Privacy Statement worden gedefinieerd, worden ze gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Wie is Jumbo?

Jumbo E-Fulfilment B.V. en Jumbo Supermarkten B.V. zijn onderdeel van de Jumbo Groep en houden zich bezig met het verrichten van e-commerce activiteiten op het gebied van retail. Beide entiteiten verwerken de persoonsgegevens zoals vermeld in dit privacy statement.

Binnen de Jumbo Groep is Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”) aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens.

Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop jouw Informatie wordt verzameld, gebruikt en opgeslagen.

Jumbo Supermarkten B.V.
KvK 16044409
Rijksweg 15
5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Sanne Kennepohl - privacy@jumbo.com

2. Contact met Jumbo

Als je contact opneemt met de klantenservice van Jumbo omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van Jumbo, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Jumbo kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt onder meer gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jumbo, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van Jumbo te optimaliseren. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Jumbo een verzoek doet om inzage in de Informatie die Jumbo over jou opslaat of als jij Jumbo verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 17 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

De Informatie die Jumbo verzamelt in het kader van het gebruik van de Website en Applicaties gebruikt Jumbo, voor zover noodzakelijk, ook  voor klanttevredenheidsonderzoek en evaluatiedoeleinden. Verder biedt Jumbo aan bepaalde klanten de mogelijkheid tot deelname aan het Jumbo Online Test Team (”JOTT”). Verwerkingen van Informatie in het kader van  klanttevredenheidsonderzoek, evaluatie en JOTT doet Jumbo op basis van haar gerechtvaardigd belang om haar diensten te optimaliseren en aan te passen op de wensen van haar klanten. In iedere e-mail verzonden in het kader van klanttevredenheidsonderzoek, evaluatie of JOTT, is de mogelijkheid tot afmelding opgenomen.

3. Automatisch gegenereerde Informatie

Om de Websites en Applicaties optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Websites en Applicaties te kunnen beveiligen) heeft Jumbo bepaalde Informatie nodig. Jumbo verzamelt daarom automatisch gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Websites en/of Applicaties. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina's die je op de Websites en/of Applicaties bezoekt.

Deze Informatie gebruiken we onder meer om onze dienstverlening zo goed mogelijk op jouw wensen aan te passen en om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jumbo, namelijk het belang van Jumbo om haar Websites en Applicaties te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te kunnen bieden.

De Informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Zie hierover ook hoofdstuk 11 “Statistisch Onderzoek”. Als de automatisch gegeneerde Informatie met behulp van cookies wordt verzameld, is ook hoofdstuk 10 “Cookies” van toepassing. Indien de automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt in het kader van persoonlijke aanbiedingen, geldt hetgeen is bepaald onder 9.

4. Mijn Jumbo Account

Om volledig van de diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Jumbo via de Websites en Applicaties aanbiedt, moet je een Mijn Jumbo Account aanmaken.

Wanneer je het Mijn Jumbo Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde Informatie te verstrekken. Je bent niet verplicht alle Informatie te verstrekken, het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen. Wel geldt dat hoe meer Informatie je invult, des te beter wij onze dienstverlening op jou kunnen afstemmen. Als je je geboortedatum invult, ontvang je van ons een leuk presentje op je verjaardag.

De verstrekte Informatie gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement besproken doeleinden, in de eerste plaats om het Mijn Jumbo Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te kunnen leveren. Dit gebruik van jouw Informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent met betrekking tot je gebruik van de diensten die Jumbo jou via de Websites en Applicaties aanbiedt.

De Informatie die je opgeeft bij het aanmaken van het Mijn Jumbo Account alsmede de Informatie die je daarna aan het Mijn Jumbo Account toevoegt of via andere functionaliteiten verstrekt, wordt centraal opgeslagen in de database van Jumbo en aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld. Deze Informatie wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen en aanbevelingen”.

Als je van een nieuwe functionaliteit gebruik wilt maken waarvoor je Informatie moet verstrekken die je al eerder hebt verstrekt, zal deze Informatie automatisch worden ingevuld. Dit voorkomt dat je bij elke nieuwe functionaliteit opnieuw Informatie moet invoeren. Indien je voor het aanmaken van het Mijn Jumbo Account al eerder Informatie aan Jumbo hebt verstrekt, zal Jumbo deze Informatie automatisch overzetten naar het Mijn Jumbo Account. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken.  

Voedselspecificaties

Wanneer je een Mijn Jumbo Account aanmaakt, kun je informatie opgeven over voedselspecificaties door jouw dieetvoorkeuren met ons te delen. Zo kun je in je Mijn Jumbo Account onder ‘voorkeuren’ één of meerdere allergenen selecteren, bijvoorbeeld omdat je voor bepaalde ingrediënten allergisch bent. Deze voedselspecificaties worden opgeslagen in het Mijn Jumbo Account en kunnen op elk moment door jou worden gewijzigd of worden verwijderd.

Door informatie over voedselspecificaties met ons te delen kunnen we productinformatie persoonlijker maken. Wanneer er binnen de Websites en/of Applicaties voedingsmiddelen worden getoond die betrekking hebben op de voedselspecificaties die je hebt opgegeven, wordt daar bij deze producten bijvoorbeeld melding van gemaakt. Let op: je dient zelf altijd nog de verpakking van het product op wijzigingen van ingrediënten en allergenenwaarschuwingen te controleren.

Daarnaast gebruiken we de door jou opgegeven voedselspecificaties om in het kader van de Websites en/of Applicaties:
• je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen die aansluiten bij jouw voorkeuren;
• content zoals recepten, product suggesties of andere voor jou interessante informatie af te stemmen op jouw voorkeuren;
• de inhoud van nieuwsbrieven af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren;
• alternatieve producten aan te kunnen bieden die (mogelijk) relevant voor jou zijn op basis van je voorkeuren.

Zie voor meer informatie hierover de Website en de Algemene Voorwaarden. De voedselspecificaties worden alleen op grond van jouw toestemming verwerkt en uitsluitend voor bovenstaande doeleinden gebruikt.

Boodschappenlijstjes en favoriete recepten

Op de Website en/of de Applicaties kun je boodschappenlijstjes maken en je favoriete recepten samenstellen. Indien je dit doet als je al een Mijn Jumbo Account hebt aangemaakt, wordt deze informatie door Jumbo opgeslagen en aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld. Jumbo kan deze Informatie op basis van de door jou gegeven toestemming gebruiken om je op speciale aanbiedingen te attenderen of om specifiek voor jou relevante advertenties te tonen.

5. Bestellingen

Via de Websites en/of Applicaties kun je, indien je een Mijn Jumbo Account hebt aangemaakt, een Bestelling plaatsen.

Voor het verwerken van je Bestelling maken we gebruik van de Informatie uit het Mijn Jumbo Account. Deze verwerkingen van jouw Informatie zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, namelijk om je bestellingen te kunnen bezorgen en te factureren.

Als je een Bestelling plaatst, kan om aanvullende informatie worden verzocht. Deze Informatie wordt in de eerste plaats gebruikt om de Bestelling te kunnen verwerken en de overeenkomst met jou uit te kunnen voeren. De Informatie wordt tevens in de centrale database aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld.

Verder slaat Jumbo de door jouw geplaatste Bestellingen en het gekozen afhaalpunt op. Deze informatie wordt ook aan het Mijn Jumbo Account gekoppeld.

Inzicht bestellingen

Jumbo slaat Informatie over jouw Bestelling op om je inzicht te kunnen gegeven in eerdere aankopen. Binnen het Mijn Jumbo Account kun je Informatie over eerdere Bestellingen opvragen. Ook is het mogelijk om te bekijken welke producten jouw favorieten zijn. We verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang om onze dienstverlening voor jou zo gemakkelijk en nuttig mogelijk te maken.

Persoonlijke aanbiedingen

De hierboven vermelde Informatie verkregen in het kader van je Mijn Jumbo Account wordt ook gebruikt om je persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen. Zie hierover hoofdstuk 9 “Persoonlijke aanbiedingen en aanbevelingen”.

Product recall

Indien er in een product dusdanig gebreken zijn geconstateerd dat de producent en/of Jumbo het product (tijdelijk) uit het assortiment halen en/of terugroepen, kan Jumbo jouw Informatie gebruiken om hierover contact met jou op te nemen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jumbo, namelijk het belang van Jumbo bij het voorkomen van onveilige situaties en het beschermen van haar klanten. Ook bestaat de mogelijkheid dat Jumbo wettelijk gehouden is een recall uit te voeren.

Misbruik

Indien mocht blijken dat je misbruik maakt van de diensten die Jumbo biedt, bijvoorbeeld door Bestellingen te plaatsen maar deze niet af te halen, zal Jumbo jouw Mijn Jumbo Account (tijdelijk) blokkeren of zelfs verwijderen. Jumbo zal jouw naam, e-mailadres en IP-adres opslaan om te voorkomen dat je weer misbruik van de diensten van Jumbo maakt. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jumbo, namelijk de preventie van misbruik van diensten.

Legitimatie

Jumbo kan bij het afhalen van de Bestelling vragen om je legitimatie. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of als je geen legitimatie bij je hebt, kan Jumbo de Bestelling niet (volledig) aan je meegeven.

6. Aanvullende dienstverlening

Binnen het Mijn Jumbo Account biedt Jumbo je de mogelijkheid om aanvullende diensten af te nemen. Je kunt daarbij denken aan de deelname aan loyalty programma’s, promoties of speciale acties. Om deze aanvullende diensten te kunnen afnemen, kan het zo zijn dat je aanvullende Informatie moet verstrekken. De doeleinden en gronden voor verwerking van de aanvullende Informatie worden op het moment van verstrekking aan je bekend gemaakt.

Jumbo verwerkt de Informatie die je hebt verstrekt voor de aanvullende dienstverlening in de eerste plaats om de aanvullende diensten aan jou te kunnen aanbieden. Jumbo zal deze Informatie in de tweede plaats koppelen aan jouw bestaande Mijn Jumbo Account.

7. Nieuwsbrieven

Je kunt je opgeven voor nieuwsbrieven die door Jumbo worden verzonden. Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, maakt Jumbo gebruik van het e-mailadres dat je hebt opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Jumbo kan ook je naam en/of geslacht gebruiken om de nieuwsbrief te personaliseren. Indien je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen.

Jumbo verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.

8. Tokenization

Jumbo maakt gebruik van tokenization. Dit houdt het volgende in. Wanneer je met een betaalpas betaalt, wordt het unieke nummer in de chip van je betaalpas gepseudonimiseerd en door middel van een hash en cryptografische encryptie omgezet in een code (“een token”). Van belang is te vermelden dat dit niet het nummer van uw betaalrekening is, het betreft een uniek nummer dat meegegeven wordt met elke afzonderlijke betaalpas. Uit het token is het oorspronkelijke unieke nummer van de betaalpas niet meer af te leiden. Aan de token worden de transactiegegevens van de aankoop gekoppeld, welke bestaan uit de gekozen betaalwijze, de winkel(locatie), het bedrag, de producten en het tijdstip van de aankoop. Op deze wijze kunnen transacties die met eenzelfde betaalpas worden gedaan aan elkaar worden gekoppeld zonder dat wij deze aankopen (direct) tot jou kunnen herleiden. De database met transactiegegevens die op deze wijze ontstaat, wordt door Jumbo enkel op gepseudonimiseerd en geaggregeerd niveau gebruikt.

Middels tokenization kunnen wij onze klantpropositie verbeteren en ons merk (formule) versterken door het realiseren van een beter op klantgroepen afgestemd assortiment. Bovendien kunnen wij door tokenization gerichter inkoop doen, hetgeen leidt tot minder verspilling waarmee  we onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Voor Jumbo zijn dit gerechtvaardigde belangen om de gepseudonimiseerde gegevens – de tokens – uitsluitend voor die doeleinden te verwerken, welke we afgewogen hebben tegenover de beperkte inbreuk die dit op jouw persoonlijke levensfeer kan hebben. Er wordt alleen een gepseudonimiseerd – en in de praktijk niet door Jumbo terug te herleiden - nummer van jouw betaalpas gebruikt en de verwerking ziet enkel op analyses op geaggregeerd niveau. De gegevens die op deze manier via tokenization worden verzameld, worden nadrukkelijk niet gebruikt om jou persoonlijk te benaderen, dus ook niet voor direct marketing activiteiten. Er wordt geen profiel van je opgebouwd en we zullen je geen specifiek op jou toegespitste aanbiedingen sturen zoals bedoeld in de paragraaf “Persoonlijke aanbiedingen”.

Ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden worden trends van het ene jaar vergeleken met trends in het jaar daarvoor. De tokens, gekoppeld aan transacties verricht in die twee jaar, worden daarna binnen 13 weken verwerkt, waarna de betreffende tokens worden verwijderd.

9. Persoonlijke aanbiedingen en aanbevelingen

Op grond van de Informatie die door Jumbo is verzameld, wordt een profiel opgebouwd. Op basis van dit profiel probeert Jumbo haar aanbiedingen en aanbevelingen zo goed mogelijk op jou af te stemmen. Deze aanbiedingen en aanbevelingen kunnen door middel van e-mailberichten of door de persoonlijke aanbieding op de Website, de Applicatie of via websites van derden onder jouw aandacht worden gebracht. Op basis van jouw profiel kan Jumbo jou bijvoorbeeld ook persoonlijke recepten sturen.

We maken hiervoor onder meer gebruik van:
• De producten die je aanschaft
• Het bedrag dat je aan Bestellingen besteedt
• Jouw persoonlijke voorkeuren
• De functionaliteiten die je gebruikt
• Je surfgedrag op de website
• Gegevens verzameld met behulp van cookies

Bovengenoemd gebruik van jouw Informatie zal alleen plaatsvinden indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven. Indien je niet langer wil dat jouw Informatie voor dit doeleinde wordt gebruikt, kun je de door jou verleende toestemming intrekken door contact op te nemen via www.jumbo.com/service of door je toestemming in te trekken in het preference center van het Mijn Jumbo Account.

10. Cookies

Als er op enige manier gebruik wordt gemaakt van cookies, zijn naast de bepalingen uit dit Privacy Statement ook de bepalingen uit het Cookie Statement van Jumbo van toepassing. Het Cookie Statement vermeldt welke cookies worden gebruikt en wat het doel van die cookies is. Het Cookie Statement is hier te raadplegen.

11. Statistisch onderzoek

Jumbo streeft er naar om jou Websites en Applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in haar Websites en Applicaties kan aanbrengen.

Jumbo kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Jumbo op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

12. Bewaren van Informatie

Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen.

13. Camerabeelden

Jumbo maakt in haar winkels gebruik van beveiligingscamera’s (waaronder beveiligingscamera’s die zijn gericht op de zelfservicekassa’s). De camera’s hebben als doel de beveiliging van de winkels en eigendommen van Jumbo tegen diefstal. De relevante grondslag voor het gebruik van beveiligingscamera’s is gelegen in het gerechtvaardigd belang van Jumbo om haar eigendommen te beschermen tegen diefstal.  

De camerabeelden worden twee weken bewaard, waarna ze automatisch worden overschreven. Indien er echter strafbare feiten of andere incidenten zijn vastgelegd die eventueel in een (strafrechtelijke) procedure gebruikt kunnen worden, geldt de bewaartermijn van twee weken niet. De gegevens worden dan zo lang bewaard als noodzakelijk is voor de procedure. Jumbo deelt de camerabeelden niet met derde partijen. Wanneer je een winkel of gebouw van Jumbo betreedt, word je bij de ingang geïnformeerd over het gebruik van beveiligingscamera’s.

14. Jumbo Radio

Indien je via WhatsApp of SMS contact hebt met Jumbo Radio in het kader van bijvoorbeeld een felicitatie, shout out, verzoekje of andersoortige communicatie, komt Jumbo Radio in het bezit van jouw naam, mobiele telefoonnummer en eventuele andere gegevens. Jumbo Radio zal jouw Informatie voor een periode van maximaal 6 maanden bewaren, waarna Jumbo Radio jouw Informatie zal verwijderen.

Als je binnen de periode van 6 maanden opnieuw contact opneemt met Jumbo Radio, begint de bewaartermijn van 6 maanden opnieuw te lopen. Als je gedurende een aaneengesloten termijn van 6 maanden geen contact meer opneemt met Jumbo Radio, zal al jouw Informatie door Jumbo Radio worden verwijderd.

Als je een prijs hebt gewonnen kan het voorkomen dat Jumbo Radio jouw Informatie deelt met een derde partij, ter afhandeling van de gewonnen prijs. Dit zal Jumbo Radio slechts doen nadat je daar jouw toestemming voor hebt gegeven.

15. Verstrekking aan derden

Zonder jouw toestemming zal Jumbo jouw Informatie niet aan derde partijen (anders dan door Jumbo ingeschakelde verwerkers) verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Jumbo maakt bij het aanbieden van de Websites en Applicaties in sommige gevallen gebruik van derde partijen, bijvoorbeeld voor het hosten van haar centrale database. Jumbo heeft overeenkomsten met deze derden waarin afspraken worden gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om jouw Informatie te beschermen.

Jouw Informatie wordt in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) opgeslagen. De mogelijkheid bestaat echter dat Jumbo bepaalde (gepseudonimiseerde) Informatie opslaat op servers buiten de EER. Waar Jumbo de Informatie ook opslaat, zij zal er voor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Jumbo kan jouw Informatie verder verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Jumbo kan ook Informatie aan derden verstrekken als deze Informatie niet tot jou persoonlijk kan worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Jumbo jouw Informatie aan derden verstrekken als dat moet op grond van de wet, als zij dat nodig vindt in een rechtszaak of als zij het nodig vindt om haar rechten te beschermen.

Op de Websites en in de Applicaties kunnen hyperlinks staan waarmee je de Website van Jumbo verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Jumbo heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy statement geldt. Dit Privacy Statement van Jumbo heeft alleen betrekking op Informatie die via de Websites en Applicaties van Jumbo is verkregen. Jumbo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

16. Bescherming van jouw Informatie

Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

17. Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen de privacy policy wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via www.jumbo.com/service.

Verder is het mogelijk om via het Mijn Jumbo Account verzoeken te doen. Ook kun je in je Mijn Jumbo Account zelf bepaalde informatie inzien en aanpassen/verwijderen.

Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Inzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om te verzoeken tot verwijdering van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

18. Minderjarigen

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de Websites en Applicaties van Jumbo. Als je jonger bent dan 16 jaar, gelden er wel extra wettelijke regels.

Jumbo zal in sommige gevallen toestemming vragen voor het gebruik van Informatie. Als je jonger dan 16 jaar bent, moet die toestemming door je wettelijke vertegenwoordiger (ouder(s) of voogd), die dit Privacy Statement heeft gelezen, worden gegeven.

19. Wijzigingen in dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de Applicatie. De laatste versie van het Privacy Statement is van 9 januari 2023.

20. Vragen of klachten?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen. Je vindt onze contactgegevens via www.jumbo.com/service.

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Jumbo niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.