Silvo Zilverpoets 175ml

Is uw dierbare zilverwaar de glans kwijt? Gebruik nu de Silvo zilverpoets. Het brengt natuurlijke glans makkelijk en snel terug, en heeft een langdurige resultaat.
• Ideaal voor al uw zilverwaar
• Brengt natuurlijke glans makkelijk en snel terug
• Langdurig resultaat

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Zilverpoets

  Ingrediënten

  • 5% of meer maar minder dan 15% alifatische koolwaterstoffen
  • 5% of meer maar minder dan 15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • parfums

  Veiligheid

  Voorzorgsmaatregelen: Veroorzaakt ernstige oogirritatie: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket te beschikking houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk en ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

   Contactgegevens:

   Reckitt Benckiser Netherlands
   Postbus 721
   2130 AS Hoofddorp

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.