Laden...

Splendid Waspoeder Kleur 2, 025kg

A.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Waspoeder kleur

  Ingrediënten

  • Zeolieten 15% - 30%
  • zeep 5% - 15%
  • niet-ionogene oppervlakte- actieve stoffen, fosfonaten; enzymen (protease), parfums <5%

  Bereidingsmethode

  Wasaanwijzingen: Let op het etiket in uw textiel!
  Splendid is bestemd voor: 60, 40, 30.
  Attentie: Bij sterk bevuild wasgoed dosering aanpassen.

  Close bag after use.

  Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking.

  Bewaren

  Store in a cool dry place.

  Veiligheid

  Waarschuwing! Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  A.I.S.E. - An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   www.senzora.com

   Contactgegevens:

   SENZORA bv detergents
   Postbus 104
   7400 AC Deventer
   Holland

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product