Toegankelijkheid links

Splendid Waspoeder Wit 2, 025kg Productfoto ID Shot 72x72
Splendid Waspoeder Wit 2, 025kg Productfoto Angled - Front, Left, Top 72x72
Splendid Waspoeder Wit 2, 025kg Productfoto ID Shot 360x360

Splendid Waspoeder Wit 2, 025kg

243
2.025 kg (1,20/kilo)

A.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Waspoeder wit

  Ingrediënten

  • Zeolieten, zeep 5% - 15%
  • niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten, zuurstofbleekmiddelen; enzymen (protease), optische witmiddelen, parfums <5%

  Bereidingsmethode

  Wasaanwijzingen: Let op het etiket in uw textiel!
  Splendid is bestemd voor: 95°, 60°, 40°.
  Attentie: Bij sterk bevuild wasgoed dosering aanpassen.

  Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking.

  Close bag after use.

  Bewaren

  Store in a cool dry place.

  Veiligheid

  Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  A.I.S.E. - An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   www.senzora.com

   Contactgegevens:

   Senzora bv detergents
   Postbus 104
   7400 AC Deventer
   Holland

   Betaalmethode

   Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.