Laden...

Vim Schuurpoeder Citroen Fris 500g

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Detergenten verordening (EC) 648/2004
  • Vim Schuurpoeder bevat o.a. de volgende ingrediënten:
  • <5 % anionogene oppervlakte actieve stoffen
  • chloorbleekmiddelen
  • Bevat ook: parfums, limonene.

  Veiligheid

  Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

  A.I.S.E. - An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   www.henkel.nl

   Contactgegevens:

   Henkel Nederland
   Postbus 2100, 3430 CM, Nieuwegein.

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.