Loading...
< Terug naar Wat eten We

Privacy statement Inzending Kookvraag

Via jouw deelname aan ‘Stel je kookvraag’ op https://www.jumbo.com/watetenwe of https://www.jumbo.com/watetenwe/kooktips (hierna: “Inzending Kookvraag”) verzamelt Jumbo persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Jumbo over jou verzamelt en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

1.     Wie is Jumbo?
Jumbo Supermarkten B.V. (“Jumbo”) houdt zich bezig met de detailhandel in levensmiddelen en aanverwante artikelen. Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de Informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

Jumbo Supermarkten B.V.
KvK 16044409
Rijksweg 15
5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn: Sanne Kennepohl - privacy@jumbo.com.

2.     Welke Informatie wordt via de Inzending Kookvraag verzameld en voor welke doeleinde?
Als je meedoet aan de Inzending Kookvraag, vragen wij jouw voornaam, e-mailadres en jouw kookvraag op voor het volgende doeleinde: om de Inzending Kookvraag per e-mail uit te voeren.

De verwerking van jouw gegevens is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst. Door deel te nemen aan de Inzending Kookvraag, stem je in met deze voorwaarden en ga je een overeenkomst aan met Jumbo.

3.     Met wie deelt Jumbo jouw Informatie?
Jumbo verstrekt alleen Informatie aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Jumbo kan jouw Informatie aan derden verstrekken indien dit verplicht is op basis van de geldende privacywetgeving. Jumbo verstrekt Informatie bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Jumbo.

4.     Cookies
Via de Website wordt gebruik gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over het type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat hier te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren.

5.     Bewaren van Informatie
Jumbo zal Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen. Voor het kunnen uitvoeren van de Inzending Kookvraag geldt dat jouw Informatie binnen 12 weken na ontvangst van de Kookvraag wordt verwijderd.

6.     Bescherming van jouw Informatie
Jumbo hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jumbo gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.     Wat zijn je rechten?
Als je wilt weten welke Informatie Jumbo over jou verzamelt, kun je Jumbo vragen om een overzicht te sturen van deze Informatie. Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, kunnen we je vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het BSN onleesbaar te maken.

Als je op basis van het overzicht jouw persoonsgegevens wilt laten wijzigen, laten verwijderen, af laten schermen of de verwerking door Jumbo wilt laten beperken, kun je daartoe een nieuw verzoek sturen aan het hierboven vermelde adres. Ook heb je in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken of om jouw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voordat deze is ingetrokken.

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via het serviceformulier. Jumbo zal binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

8.     Wijzigingen in dit Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. De laatste versie van het Privacy Statement is van 26 augustus 2019.

9.     Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen via het serviceformulier.

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Jumbo niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.