WC-Eend Fresh Discs Houder Lime Zest 11, 5ml

Gaat langer mee dan het meest verkochte toiletblok*
*Meest verkochte toiletblok is Witte Reus Kracht Actief.

 • Inhoud van de doos: 2 discs|1 houder

Uitgebreide productinformatie

Productomschrijving

WC-EEND Fresh Discs Lime Zest

Ingrediënten

 • Bevat: 15 - 30% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.
 • Bevat ook: parfum; limonene; citral; geraniol; citronellol.

Bereidingsmethode

Zorg ervoor dat het toilet schoon is1. De drukknop op het gelpatroon in één lijn brengen met de gaatjes in de blauwe doseerhendel. Verwijder de beschermdop en bewaar deze. Het gelpatroon in de blauwe doseerhendel duwen tot de drukknop in het eerste gaatje klikt. 2. Plaats het uiteinde van het gelpatroon tegen de binnenzijde van de toiletpot op een plek vlakbij de watertoevoer. 3. Duw op de drukknop terwijl u de blauwe doseerhendel naar de binnenzijde van het toilet drukt totdat de drukknop in het volgende gaatje klikt. 4. Trek de blauwe doseerhendel recht terug zodat een frisse geldisc achterblijft. De beschermdop stevig terug op zijn plaats drukken. Spoel het toilet door om de geldisc te activeren. Kan na het aanbrengen aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Breng het product aan op de voor jonge kinderen minst zichtbare plaats van de toiletpot. Geschikt voor een septic tank. 5. Na het aanbrengen van de laatste geldisc, draai het gelpatroon in de houder en verwijder deze uit de doseerhendel. Bewaar houder voor hergebruik.

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na inslikken: bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van huisdieren bewaren.Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Over de fabrikant

  www.scjohnson.com

  Contactgegevens:

  SC Johnson Benelux NederlandPostbus 223640 AA Mijdrecht

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


  Inspiratielijstjes met dit product