WC-Eend Fresh Discs Navullingen Lime 12 Gel Discs

WC-Eend Fresh Discs is het innovatieve en discrete alternatief voor de traditionele toiletreiniger. De formule zorgt voor een beschermend laagje aan de binnenkant van de toiletpot, waarmee de ophoping van kalkaanslag en bacteriën wordt voorkomen. Schone en snelle toepassing zonder direct contact met het toilet. Subtiel en zelfklevend, ontsmet deze toiletreiniger gedurende 8 weken, terwijl het een frisse geur achterlaat.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wc-eend fresh discs navullingen lime 12 gel discs

  Ingrediënten

  • Bevat: > 30% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Bevat ook: (R)-p-mentha-1,8-diene; citral; geraniol; citronellol; iodopropynyl butylcarbamate

  Bereidingsmethode

  GEBRUIKSAANWIJZING- Zorg ervoor dat het toilet schoon is
  1. De drukknop op het gelpatroon in één lijn brengen met de gaatjes in de blauwe doseerhendel. Verwijder de beschermdop en bewaar deze. Het gelpatroon in de blauwe doseerhendel duwen tot de drukknop in het eerste gaatje klikt.
  2. Plaats het uiteinde van het gelpatroon tegen de binnenzijde van de toiletpot op een plek vlakbij de watertoevoer.
  3. Duw op de drukknop terwijl u de blauwe doseerhendel naar de binnenzijde van het toilet drukt totdat de drukknop in het volgende gaatje klikt.
  4. Trek de blauwe doseerhendel recht terug zodat een frisse geldisc achterblijft. De beschermdop stevig terug op zijn plaats drukken. Spoel het toilet door om de geldisc te activeren. Kan na het aanbrengen aantrekkelijk zijn voor jonge kinderen. Breng het product aan op de voor jonge kinderen minst zichtbare plaats van de toiletpot. Geschikt voor een septic tank/ chemisch toilet.
  5. Na het aanbrengen van de laatste geldisc, draai de gelpatroon in de houder en verwijder deze uit de doseerhendel. Bewaar houder voor hergebruik.

  Veiligheid

  VOORZORGSMAATREGELEN: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Handen wassen na bantering van het product. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zich in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van huisdieren bewaren. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. Bevat: (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  • Land van oorsprong: Nederland

  Over de fabrikant

  www.scjohnson.com

  Contactgegevens:

  SC Johnson Benelux
  Postbus 22
  3640AA Mijdrecht

  Betaalmethode

  Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


  Inspiratielijstjes met dit product