Laden...

WC-Eend Nr. 1 Ontkalker 750ml

Unieke hals
Beter bereik=beter schoon*
*Beter bereik in vergelijking met andere toiletreinigers.

WC-Eend Nr. 1 Ontkalker Toiletreiniger is een krachtige formule die kalkaanslag verwijdert en grondig schoonmaakt onder en boven het water. Dankzij de unieke hals komt het onder de rand waar het schoonmaken het moeilijkst is!

A.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  WC-EEND Nr. 1 Ontkalker Toiletreiniger

  Ingrediënten

  • Bevat: <5% nietionogene oppervlakteactieve stoffen
  • Bevat ook: parfum

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  1. Om de dop te verwijderen, de zijvlakken induwen en tegelijkertijd draaien.
  2. Doe de toiletbril omhoog en kantel de fles om de hals vol te laten lopen.
  3. Plaats WC-Eend Nr. 1 Ontkalker onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot.
  4. Om schoon te maken en geurtjes te verwijderen: laat 5 minuten inwerken. Schrob boven en onder het water en trek door. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: opnieuw aanbrengen, 60 minuten tot een nacht laten intrekken, doorspoelen.
  5. Plaats de dop terug en doe de fles goed dicht. Regelmatig gebruiken (minimaal drie keer per week) om uw toilet schoon te houden.

  Veiligheid

  VOORZORGSMAATREGELEN: Gevaar Bevat: hydrogeenchloride; 2,2'- (octadec-9-enylimino) bisethanol; alcoholen, C13- 15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (8 E0). Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Niet vermengen met bleekmiddel of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel.

  A.I.S.E. - An A.I.S.E. voluntary sustainability initiative - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   www.scjohnson.com

   www.scjohnson.nl

   www.scjohnson.com

   Contactgegevens:

   SC Johnson Benelux
   Postbus 22
   3640 AA Mijdrecht

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product