...loading
WC-Eend Toiletblok Ocean Fresh 40g Productfoto 72x72
WC-Eend Toiletblok Ocean Fresh 40g Productfoto 72x72
WC-Eend Toiletblok Ocean Fresh 40g Productfoto 360x360

WC-Eend Toiletblok Ocean Fresh 40g

118
40 g (29,50/kilo)

Reinigt bij iedere spoelbeurt helpt kalkaanslag voorkomen werkt tot wel 3 weken.

Green Dot

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  WC-EEND Ocean Fresh toiletblok

  Ingrediënten

  • Bevat: <5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen; >30% anionische oppervlakteactieve stoffen
  • Bevat: parfum; limonene; citronellol

  Bereidingsmethode

  Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.
  1. Reinigt bij iedere spoelbeurt 2. Helpt kalkaanslag voorkomen 3. Werkt tot wel 3 weken

  Veiligheid

  VOORZORGSMAATREGELEN: Gevaar Bevat: benzeensulfonzuur, C10-13-alkylderivaten, natriumzouten; sulfonzuren, C14-16-hydroxyalkaan- en C14-16-alkeen-, natriumzouten; zwavelzuur, mono-C12-18-alkylesters, natriumzouten. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. Bevat: 4-tert-butylcyclohexylacetaat; (R)-p-mentha-1,8-dieen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  • Land van oorsprong: Polen

  Over de fabrikant

  www.scjohnson.nl

  www.scjohnson.com

  www.scjproducts.info

  Contactgegevens:

  SC Johnson Benelux
  Postbus 22
  3640 AA Mijdrecht

  Betaalmethode

  Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
  Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.