Laden...
Witte Reus Duo Caps 16 Wasbeurten Productfoto ID Shot 72x72
Witte Reus Duo Caps 16 Wasbeurten Productfoto ID Shot 360x360

Witte Reus Duo Caps 16 Wasbeurten

593
16 x 20 g (18,53/kilo)

Green DotA.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • Detergenten verordening (EC) n° 648/2004:
  • 15 - < 30%: anionogene oppervlakteactieve stoffen
  • niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen
  • 5 - < 15% : zeep
  • < 5% : fosfonaten
  • Bevat ook: enzymen, optische witmiddelen, parfums, buthylphenyl methylpropional, hexyl cinnamal, geraniol, citonellol, linalool.

  Bewaren

  Product altijd in originele verpakking bewaren. Wasmiddel bestemd voor wasmachines.

  Veiligheid

  Waarschuwing Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek. Bevat Protease. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  A.I.S.E. - www.keepcapsfromkids.eu

   Over de fabrikant

   www.wittereus.nl

   www.henkel.nl

   Contactgegevens:

   Henkel Nederland
   Postbus 2100
   3430 CM Nieuwegein

   Betaalmethode

   Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.