XG2 Professionele Aanslagreiniger 500ml Productfoto ID Shot 72x72
XG2 Professionele Aanslagreiniger 500ml Productfoto ID Shot 360x360

XG2 Professionele Aanslagreiniger 500ml

329
500 ml (6,58/liter)

Heeft u last van donkere aanslag op uw tegels, wanden of voegen? Gebruik dan XG2 Aanslagreiniger. Door de extra sterke formule rekent XG2 snel af met groezelige plekken in uw keuken, badkamer, kelder of garage. U kunt het product ook buiten gebruiken op bijvoorbeeld uw gevel, balkon of plantenbak.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Professionele aanslagreiniger

  Ingrediënten

  • Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%
  • chloorbleekmiddel

  Bereidingsmethode

  1. De voorzijde van de sproeikop indrukken en een kwartslag draaien.
  2. Het product direct op de aanslag sprayen, houd ca. 10 cm afstand tot de oppervlakte.
  3. Laat het product 15 minuten inwerken. Bij hardnekkige vervuiling nogmaals besproeien en 30 minuten laten inwerken.
  4. Reinig de besproeide oppervlakte met water en een spons.
  5. Na gebruik de sproeikop weer met een kwartslag dichtdraaien.

  Bewaren

  Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren.

  Veiligheid

  Attentie: Voor gebruik eerst testen op een onopvallende plaats. Het product heeft een blekende werking. Voorkom spatten op kleding (bleekvlekken). Product niet gebruiken op textiel, vloerbedekking, metaal, glanzend verfwerk, slecht geglazuurde tegels, gespoten structuur plafonds en planten. Geen gekleurde oppervlakken behandelen. Vermijd aanraking met de huid en draag rubber/plastic handschoenen. Goed ventileren tijdens gebruik. Flacon niet hergebruiken. WAARSCHUWING. Gevaaraanduidingen: H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen. Veiligheidsaanwijzingen: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Spuitnevel niet inademen. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P302 + 352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305 + 351 + 338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. EUH 206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

   Over de fabrikant

   De producten van XG2 zijn ontwikkeld voor de professionele markt, maar nu ook beschikbaar voor bij u thuis. Alle XG2 producten zijn van de hoogste kwaliteit en op basis van de meest innovatieve formules.

   "Merk het verschil!" Rob Geus

   Rob Geus:
   "Goede hygiëne is van groot belang bij horeca, ziekenhuizen, scholen én bij u thuis. De producten van XG2 werken optimaal, besparen tijd en leveren het beste resultaat. Daar wordt iedereen vrolijk van. Gebruik ook XG2 en merk het verschil."

   Informatie & schoonmaaktips: www.xg2.nl

   www.xg2.nl

   Contactgegevens:

   XG2 Pro Cleaners B.V.
   Overtoom 141
   1054 HG Amsterdam

   Betaalmethode

   Online bestellen? Pin met betaalpas of creditcard bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.