Laden...

XG2 Professionele Allesreiniger Spring Flower 1000ml

XG2 Professionele Allesreiniger Spring Flower
Deze extra krachtige en geconcentreerde allesreiniger reinigt het hele huis en laat een frisse geur achter. Dit product is ontwikkeld voor de professionele markt en dat merk je direct na het eerste gebruik. Door de hoge activiteit maakt u sneller schoon en ruikt uw huis langer fris.
• Langdurig parfum
• Droogt streeploos op
• Krachtige reiniging
• Extra geconcentreerd

Green Dot

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Anionogene oppervlakte actieve stoffen <5%
  • parfums
  • benzisothiazolinone
  • methylisothiazolinone

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  1. Flacon openen: dop indrukken en naar links draaien.
  2. Giet 20 ml (2 dopjes) in een emmer met 5 liter lauwwarm water. Nauwkeurig doseren voor een streeploos resultaat.
  3. Bij hardnekkig vuil 100ml (10 dopjes) op 5 liter lauwwarm water.

  Veiligheid

  Gevaaraanduidingen: H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veiligheidsaanwijzingen: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P302+P350 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. EUH208 - Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Over de fabrikant

   De producten van XG2 zijn ontwikkeld voor de professionele markt, maar nu ook beschikbaar voor bij u thuis. Alle XG2 producten zijn van de hoogste kwaliteit en op basis van de meest innovatieve formules.

   "Merk het verschil!" Rob Geus

   Rob Geus:
   "Goede hygiëne is van groot belang bij horeca, ziekenhuizen, scholen én bij u thuis. De producten van XG2 werken optimaal, besparen tijd en leveren het beste resultaat. Daar wordt iedereen vrolijk van. Gebruik ook XG2 en merk het verschil."

   Informatie & schoonmaaktips: www.xg2.nl

   www.XG2.nl

   Contactgegevens:

   XG2 PRO CLEANERS B.V.
   Postbus 51255
   1007 EG Amsterdam

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product