Laden...

XG2 Professionele Oven, Grill, BBQ Reiniger 500ml

XG2 Professionele Oven, Grill, BBQ Reiniger
Deze krachtige reiniger verwijdert snel en grondig aangebrand of ingebrand vet van ovens, grillplaten, barbecues en kookplaten. Door de extra sterke formule ziet alles er weer uit als nieuw!

Green Dot

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen <5%
  • natriumhydroxide

  Bereidingsmethode

  1. De voorzijde van de sproeikop indrukken en een kwartslag draaien.
  2. Direct op het oppervlak spuiten, ca. 5-10 minuten laten inwerken.
  3. Zo nodig boenen met een sponsje.
  4. Vervolgens grondig met warm water reinigen en afnemen met een vochtige doek.
  5. Desgewenst de behandeling herhalen. Na gebruik de sproeikop weer een kwartslag dichtdraaien.

  Veiligheid

  ATTENTIE: Het product niet gebruiken als het oppervlak nog warm is. Het product niet gebruiken op aluminium, polycarbonaat, doorzichtig plastic, geverfde en kwetsbare oppervlakken. Raadpleeg eerst de gebruiksaanwijzing van uw apparaat. In geval van twijfel product eerst testen op een onopvallende plaats. GEVAAR. Gevaaraanduidingen: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veiligheidsaanwijzingen: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen huiden. P260 - Damp/ nevel niet inademen. P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen. P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

   Over de fabrikant

   De producten van XG2 zijn ontwikkeld voor de professionele markt, maar nu ook beschikbaar voor bij u thuis. Alle XG2 producten zijn van de hoogste kwaliteit en op basis van de meest innovatieve formules.

   "Merk het verschil!" Rob Geus

   Rob Geus:
   "Goede hygiëne is van groot belang bij horeca, ziekenhuizen, scholen én bij u thuis. De producten van XG2 werken optimaal, besparen tijd en leveren het beste resultaat. Daar wordt iedereen vrolijk van. Gebruik ook XG2 en merk het verschil."

   Informatie & schoonmaaktips: www.xg2.nl

   www.xg2.nl

   Contactgegevens:

   XG2 PRO CLEANERS B.V.
   Overtoom 141
   1054 HG Amsterdam

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product