XG2 Schimmel & Aanslag Reiniger 500ml

Heeft u last van donkere aanslag en of schimmel op uw tegels, wanden of voegen? Gebruik dan XG2 Schimmel & Aanslagreiniger. Door de extra sterke formule rekent XG2 snel af met groezelige plekken in uw keuken, badkamer, kelder of garage. U kunt het product ook buiten gebruiken op bijvoorbeeld uw gevel, balkon of plantenbak.

Green Dot

  Uitgebreide productinformatie

  Ingrediënten

  • Chloorbleekmiddelen
  • fosfonaten <5%

  Gebruik en veiligheid

  • Recycling: Fles: Plastic - Doorgaans gerecycled

  Bereidingsmethode

  Wettelijk gebruiksvoorschrift: Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van Schimmels (zwarte aanslag) op vochtige plaatsen. De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moet worden aangehouden. Het middel is bestemd voor niet-professioneel gebruik.

  Gebruiksaanwijzing: Voor het desinfecteren van (tegel)wanden, voegen en plafonds in badkamer, douche, toilet, keuken, kelder, souterrain, sauna, zwembad, garage, schuur. Het middel bleekt grijs en zwart beschimmelde plaatsen.

  Gebruiksaanwijzing:
  • Vooraf een klein onopvallend deel op kleurechtheid en bestendigheid testen.
  • Gebruik altijd handschoenen en werkkleding vanwege de bleekwerking; pas op spatten op niet-chloor bestendige oppervlakken; direct afnemen met water.
  • Zorg voor voldoende ventilatie, spuitnevel niet inademen.
  • Schimmels voor het aanbrengen niet verwijderen.
  • Zet het spuitnippeltje in de sproeistand (bovenkant indrukken en nippeltje draaien); oppervlak vanaf circa 3-5 cm afstand besproeien en 10 minuten laten inwerken.
  • Bij sterke vervuiling na 10 minuten de behandeling herhalen.
  • Elastische voegen (b.v. Siliconenkit) bij voorkeur tweemaal behandelen. Bij lichte elastische voegen kan soms na gebruik enige bruine verkleuring blijven bestaan.
  • Na gebruik het spuitnippeltje in de niet sproeistand terug zetten.
  • Het besproeide oppervlak na afloop grondig reinigen met spons en water. Spuit- en stucwerk NIET naspoelen met water.

  Niet gebruiken op: Textiel en vloerbedekking (bleekvlekken), (blanke) metalen, glanzend verfwerk (mattering), tegels met een kwetsbare of beschadigde glazuurlaag (kleurverandering mogelijk). Deze oppervlakken eventueel voor de veiligheid bij gebruik afdekken. Bij contact met deze oppervlakken direct met water afspoelen. Niet gebruiken in combinatie met zuren en andere producten. Niet gebruiken op spack spuitplafonds.
  Verbruik: Inhoud flacon (500 ml) is voldoende voor 4-6 m² wand, 12- 16 m² tegelvoegen of 2-3 m² plafond (afhankelijk van de vervuiling).

  Veiligheid

  WAARSCHUWING: Bevat: Natrium-hypochloriet. H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P260 - Spuitnevel niet inademen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud/ verpakking afvoeren naar Inzameling van gevaarlijk afval, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en bepalingen. EUH031 - Vormt giftig gas in contact met zuren. EUH206 - Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Toelatingsnummer: 15737N, Fungicide, vloeistof, gebruiksklare spray. Werkzame stof: Natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9): 53,7 g/l (4,85%).

   Over de fabrikant

   De producten van XG2 zijn ontwikkeld voor de professionele markt, maar nu ook beschikbaar voor bij u thuis. Alle XG2 producten zijn van de hoogste kwaliteit en op basis van de meest innovatieve formules.

   "Merk het verschil!" Rob Geus

   Rob Geus:
   "Goede hygiëne is van groot belang bij horeca, ziekenhuizen, scholen én bij u thuis. De producten van XG2 werken optimaal, besparen tijd en leveren het beste resultaat. Daar wordt iedereen vrolijk van. Gebruik ook XG2 en merk het verschil."

   www.xg2.nl

   Contactgegevens:

   XG2 PRO CLEANERS B.V.
   Overtoom 141
   1054 HG Amsterdam

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.