Laden...

Zwarte Reus Gel Wasmiddel 1 L - 20 Wasbeurten

Zwarte Reus Gel is dankzij zijn Reuzenwaskracht extra sterk tegen vlekken, en zorgt voor extra veel hygiënisch schoon wasgoed.

A.I.S.E.

  Uitgebreide productinformatie

  Productomschrijving

  Gel Wasmiddel.

  Ingrediënten

  • (Detergenten verordening (EC) n° 648/2004):
  • 5 -<15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen
  • <5%: zeep, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten
  • Bevat ook: enzymen, parfums, hexyl cinnamal, conserveringsmiddelen, methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.

  Bewaren

  Rechtop vervoeren en opslaan

  Veiligheid

  Waarschuwing Bevat Methylisothiazolinone. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

  A.I.S.E. - Het industrie duurzaamheidskenmerk - www.cleanright.eu

   Over de fabrikant

   Wast een berg, kost een beetje

   www.henkel.nl

   www.wittereus.nl

   Contactgegevens:

   Henkel Nederland, Postbus 2100, 3430 CM Nieuwegein, +31 (0)306073911

   Betaalmethode

   Online bestellen? Betaal met PIN, creditcard of Apple Pay bij levering.
   Zakelijke klanten kunnen ook op aanvraag achteraf betalen.


   Inspiratielijstjes met dit product