Aleve Select bij o.a. rugpijn, spierpijn en gewrichtspijn, 12 tabletten

Aleve Select bij o.a. rugpijn, spierpijn en gewrichtspijn, 12 tabletten

4 25
0,35/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Aleve Select 275 mg kan worden gebruikt bij spit, spierpijn, reumatische pijn, hoofdpijn, tand- en kiespijn, menstruatiepijn, pijn en koorts bij griep en verkoudheid en pijn en koorts na vaccinatie. De werkzame stof is 275 mg naproxennatrium.

Gebruik Aleve Select niet wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen in dit middel of voor andere ontstekingsremmende middelen. Gebruik Aleve niet bij ernstige nierfunctiestoornis, maag- of darmzweer, ernstige hartfalen, maag- of darmbloedingen, andere bloedingen of verhoogde bloedingsneiging of bij gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. Niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Dit middel is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Lees voor gebruik altijd de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten met een ruime hoeveelheid water of melk innemen, bij voorkeur onmiddellijk na de maaltijd. Gebruik dit middel niet langer dan 10 dagen zonder een arts te raadplegen.

Dosering

Volwassenen: in het algemeen kan worden volstaan met 1 tablet iedere 8 tot 12 uur. Een aanvangsdosis van 2 tabletten kan worden genomen en als de klachten aanhouden na 12 uur nog een tablet.

Kinderen vanaf 12 jaar met een lichaamsgewicht meer dan 50 kg: maximaal 1 tablet per keer. Niet gebruiken bij kinderen met een lichaamsgewicht minder dan 50 kg.

Ouderen vanaf 65 jaar: niet meer dan 2 tabletten per 24 uur innemen.

Maximale dosering

Volwassenen: niet meer dan 3 tabletten per dag (24 uur) innemen.

Kinderen vanaf 12 jaar en een lichaamsgewicht van meer dan 50 kg: niet meer dan 2 tabletten in 24 uur met tussenpozen van 12 uur.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Dit middel niet gebruiken wanneer:

 •  U allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel;
 • Wanneer u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis;
 • Wanneer u ooit een maag-/darmbloeding of perforatie heeft gehad, als gevolg van het gebruik van acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID's); 
 • Wanneer u lijdt aan een inwendige bloeding (bijvoorbeeld maag-, darm- of hersenbloeding); 
 • Wanneer u een maag- of darmzweer, ontsteking van het maagslijmvlies of maagpijn heeft;
 • Wanneer u ooit een allergische reactie heeft vertoond, zoals astma, loopneus of jeuk, bij gebruik van acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s);
 • Wanneer u een bloedingsneiging vertoont of wordt behandeld met antistollingsmiddelen;
 • Wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen;
 • Wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Gebruik dit middel niet tegelijk met andere (selectieve) NSAID’s. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Wanneer u een infectie of leverfunctiestoornis hebt;
 • Wanneer u bejaard bent: het gebruik van NSAID’s door ouderen heeft een verhoogd risico op bijwerkingen met name (soms fatale) maagdarmbloeding en perforatie.

Voor patiënten met maag- en darmproblemen geldt extra voorzichtigheid, lees daarom de bijsluiter. Voor patiënten met hart- en vaatproblemen geldt extra voorzichtigheid, lees daarom de bijsluiter.

Stop onmiddellijk met het geneesmiddel wanneer u huiduitslag of beschadiging van de slijmvliezen krijgt of anderszins overgevoelig reageert.

Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan bestaande hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik van dit middel kan de werking van:

 • bepaalde antistollingsmiddelen, antidiabetesmiddelen en antibiotica versterken;
 • de werking van bepaalde middelen tegen verhoogde bloeddruk (bètablokkers, en ‘plastabletten’) verminderen;
 • en de uitscheiding van lithiumpreparaten (tegen zenuwziekten) vertragen.

Gebruik van dit middel in combinatie met methotrexaat (o.a. tegen reuma), ACE-remmers (tegen o.a. verhoogde bloeddruk), ciclosporine (tegen auto-immuunziekten) of andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen wordt ontraden, omdat naproxennatrium de kans op bijwerkingen van deze middelen vergroot.

Bij gelijktijdig gebruik van probenicide (tegen jicht) kan de uitscheiding van naproxennatrium worden vertraagd.

Bij gelijktijdig gebruik met corticosteroïden (bepaalde ontstekingsremmers), selectieve serotonineheropname-remmers (gebruikt bij depressie) en middelen die de bloedstolling tegengaan zoals acetylsalicylzuur neemt de kans op maagdarmbloedingen toe.

Gebruik bij besturen voertuigen

Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Wanneer u een infectie of leverfunctiestoornis hebt,
 • Wanneer u bejaard bent.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Naproxennatrium

Hulpstoffen

Microcristallijne cellulose, magnesiumstearaat, polyvinylpyrolidon, talk, polyethyleenglycol 8000, titaandioxide (E171), hypromellose (E464) en indigokarmijn (E132).

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 09007

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 30 graden Celsius
 • Bewaren in de originele verpakking

Houdbaarheid

 • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


13-06-2018