AllerfreTabletten bij hooikoorts of allergie 10mg, 21 stuks

AllerfreTabletten bij hooikoorts of allergie 10mg, 21 stuks

14 39
0,69/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Allerfre Tabletten 10 mg 14 stuks

Allerfre tabletten wordt gebruikt bij hooikoorts en vergelijkbare allergische reacties, voor het verlichten van de verschijnselen die optreden bij ontsteking van het neusslijmvlies door overgevoeligheid.

Verschijnselen van een allergische reactie kunnen zijn: niezen, loopneus, branderig gevoel en jeuk aan de ogen. Deze verschijnselen worden verlicht door Allerfre.

Allerfre verlicht ook de verschijnselen van langdurige netelroos (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes). De werkzame stof in Allerfre is 10 mg loratadine per tablet. De tabletten bevatten lactose.

Gebruik Allerfre niet bij overgevoeligheid voor loratadine of één van de andere bestanddelen van dit product.

Allerfre is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar. Lees voor gebruik altijd de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Neem tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

Dosering

Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder: Neem eenmaal per dag 1 tablet in. Kinderen van 2 tot 12 jaar worden gedoseerd op basis van hun gewicht. Zie hiervoor de bijsluiter. Ook voor personen met verminderde werking van de lever gelden andere doseringen, te vinden in de bijsluiter.

Leeftijd

Vanaf 2 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

U mag dit middel niet gebruiken bij allergie voor loratadine of één van de andere stoffen in dit middel. Geef dit middel niet aan kinderen jonger dan 2 jaar oud of aan kinderen van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilogram of minder wegen. Er zijn andere vormen van dit middel beschikbaar voor kinderen van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilogram of minder wegen.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Extra voorzichtigheid is geboden als:

  • U een leveraandoening heeft;
  • Als u een allergietest op de huid moet ondergaan. Stop met het innemen van dit middel minstens 2 dagen voordat u een allergietest ondergaat. Dit geneesmiddel kan namelijk de uitkomst van de test beïnvloeden;
  • Raadpleeg in deze gevallen een arts voor u dit middel gebruikt.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast Allerfre nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift (recept) kunt krijgen.

De bijwerkingen van dit middel kunnen toenemen wanneer het tegelijk wordt toegediend met medicijnen die de werkzaamheid beïnvloeden van sommige enzymen die verantwoordelijk zijn voor de metabolisatie van medicijnen in de lever. Desondanks werden er in medische studies geen toename van bijwerkingen van loratadine waargenomen bij producten die de werking van deze enzymen veranderen.

Gebruik bij besturen voertuigen

Invloed op het besturen van een voertuig is niet te verwachten.,Invloed op het bedienen van machines is niet te verwachten.,Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Neem contact op met uw arts als u zich niet beter voelt, of als u zich slechter voelt.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Loratadine

Hulpstoffen

De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn lactose monohydraat, microkristallijne cellulose (E460), magnesiumstearaat (E470b) en maïszetmeel.

Toelichting bij hulpstoffen

Allerfre bevat lactose. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 28514=25632

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden

Houdbaarheid

  • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


07-09-2020