Glade Sea Minerals & Magnolia 300ml

Glade Sea Minerals & Magnolia 300ml

300 ml

2 96
9,87/liter

Aerosol - Sea Minerals & Magnolia

Prikkel je zintuigen met levendige geuren van de zee en citrus met golven van verjongende aromatische bloemen. Voor een grenzeloos gevoel.

Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van spuitnevel vermijden.
Let op: Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bewaar op een koele, droge plaats. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.