HEMA Gas Aansteker

HEMA Gas Aansteker

4 00
4,00/stuk

Gasvlamaansteker

Buiten het bereik van kinderen houden.
Van gezicht en kleding verwijderd houden bij het aansteken.
Niet gebruiken om sigaretten, sigaren en pijpen aan te steken.
Bevat brandbaar gas onder druk.
Niet blootstellen aan temperatuur boven de 50°C en langdurig blootstellen aan zonlicht vermijden.
Niet doorboren of in het vuur werpen.
De vlam niet langer dan 30 seconden laten branden.
Volg alle instructies en waarschuwingen aangeleverd door de producent van dit apparaat of ieder ander artikel wanneer u dit gebruikt.
Na ieder gebruik controleren of vlam volledig gedoofd is.
Na het vullen 2 minuten achten met aansteken.
Vullen van een aansteker met gas / tekening.
Gebruik butaan aanstekergas. Let op de aanwijzingen die op de gasfles staan. Buiten het bereik van een open vuur of brandende sigaret vullen.