Nurofen Ibuprofen Migraine tabletten 400 mg, 24 stuks

Nurofen Ibuprofen Migraine tabletten 400 mg, 24 stuks

8 90
0,37/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Nurofen Migraine ibuprofen 400 mg tabletten 24 stuks

Nurofen Ibuprofen Migraine tabletten 400 mg wordt gebruikt voor de verlichting van migraine.

Nurofen Ibuprofen Migraine tabletten 400 mg bevat 684 mg ibuprofen lysine, wat overeenkomt met 400 mg ibuprofen. Deze stof remt de vorming van bepaalde stoffen in het lichaam (prostaglandines geheten), die betrokken zijn bij pijn, koorts en ontstekingsreacties. Op deze manier vermindert ibuprofen pijn en koorts en remt het ontstekingen.

Nurofen Ibuprofen is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. U dient dit middel niet te gebruiken als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, overgevoelig bent voor soortgelijke pijnstillers of eerder last heeft gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers. Gebruik dit middel niet als u een bestaande maagzweer of maagbloeding heeft of al eens eerder heeft gehad, bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen of gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten in hun geheel doorslikken met een ruime hoeveelheid water. De tabletten niet kauwen. Mensen met een gevoelige maag wordt aangeraden iets te eten vóór het innemen van Nurofen. Uitsluitend voor kortdurend gebruik.

Dosering

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet innemen, hierna zonodig 1 tablet per keer innemen.

Maximale dosering

Neem niet meer dan 3 tabletten in per 24 uur; verspreid de momenten waarop u Nurofen inneemt zo gelijkmatig mogelijk over de dag en met een minimale tussenpoos van 4-6 uur.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

U mag dit middel niet gebruiken als:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 • U bent overgevoelig voor soortgelijke pijnstillers.
 • U heeft eerder last gehad van benauwdheid, astma, galbulten of een loopneus na gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke pijnstillers.
 • U heeft een bestaande maagdarmbloeding of maagzweer of u heeft al eens eerder een maagzweer gehad.
 • U heeft ooit na gebruik van NSAID geneesmiddelen een bloeding of perforatie in uw maag of darmen gekregen.
 • Bij ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen.
 • Gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Het wordt ontraden Nurofen Ibuprofen Migraine langdurig of veelvuldig te gebruiken, tenzij uw arts anders adviseert. Bij veelvuldig gebruik kunnen hoofdpijnen ontstaan die niet moeten worden bestreden met hogere doses van dit product. Benauwdheid kan zich voordoen bij patiënten die lijden of hebben geleden aan astma of allergische aandoeningen. Maagdarmbloedingen of -zweren/doorbrekingen kunnen optreden en worden niet noodzakelijk voorafgegaan door waarschuwingssignalen en zijn niet voorbehouden aan patiënten met een historie van dergelijke aandoeningen. In het geval van maagdarmbloeding of -zweer moet de behandeling meteen worden stopgezet. Speciale medische supervisie is nodig bij gebruik bij patiënten onmiddellijk na een ingrijpende chirurgische ingreep. Ouderen hebben een verhoogd risico op bijwerkingen. Als u waterpokken (varicella) heeft, wordt aanbevolen het gebruik van Nurofen 400 tablet Migraine te vermijden. Er bestaat een risico op een nierfunctiestoornis bij uitgedroogde kinderen en jongeren.

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met:

 • Gegeneraliseerde ontstekingachtige ziekte van de huid (SLE) of gemengde bindweefselziekten (mixed connective tissue disease).
 • Maagdarmaandoeningen en chronische darmontstekingen (maagdarmzweer, ziekte van Crohn).
 • Hoge bloeddruk en/of hartproblemen.
 • Nieraandoeningen.
 • Leverfunctiestoornissen.
 • Een zwangerschapswens.

Er zijn heftige huidreacties gemeld bij het gebruik van dit middel. Stop met het innemen van dit middel en zoek direct medische hulp als u huiduitslag, schade (laesies) aan de slijmvliezen, blaren of andere reacties van allergie krijgt. Dit kunnen de eerste klachten van een zeer ernstige huidreactie zijn.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Nurofen kan invloed hebben op of beïnvloed worden door andere medicijnen. Bijvoorbeeld: bloedverdunners (dat zijn middelen die bloedstolling voorkomen, bijv. aspirine/acetylsalicylzuur, warfarine, ticlopidine); bloeddrukverlagers (ACE-remmers zoals captopril, bèta-blokkers zoals atenolol, angiotensine-II receptor –antagonisten, zoals losartan). Het gebruik van ibuprofen wordt ontraden in combinatie met acetylsalicylzuur (behalve lage doseringen tot 75 mg per dag geadviseerd door een arts) of andere soortgelijke pijnstillers en glucocorticosteroïden omdat deze het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal kunnen verhogen.

Controleer de bijsluiter voor een uitgebreid overzicht van medicijnen die niet gelijktijdig met Nurofen gebruikt kunnen worden.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Ontstekingsremmers/pijnstillers zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op hartaanval of beroerte, met name bij hoge doses. U mag de aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

Bespreek uw behandeling met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

 • Hartproblemen heeft, inclusief hartfalen, angina (pijn op de borst), of als u een hartaanval, een bypass-operatie, perifere arteriële ziekte (slechte circulatie in benen of voeten als gevolg van nauwe of geblokkeerde aders) of een beroerte (inclusief 'mini-beroerte' of transiënte ischemische attack 'TIA') heeft gehad.
 • Hoge bloeddruk, diabetes of hoog cholesterol heeft, een familiegeschiedenis met hartproblemen of beroerte heeft, of als u rookt.

Raadpleeg een arts als voor volwassenen het medicijn langer dan 3 dagen bij koorts en 5 dagen bij pijn gebruikt moe worden, of als de symptomen verergeren. Raadpleeg een arts als bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar dit product langer dan 3 dagen nodig is of als de symptomen verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Ibuprofen

Hulpstoffen

Povidon K30, natrium zetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, hypromellose, talk, titaan dioxide (E 171), ijzeroxide zwart (E 172), schellak (E 904), propyleenglycol.

Toelichting bij hulpstoffen

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 29737

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


27-01-2020