Prevalin Allerstop cetirizine 10 mg tabletten bij hooikoorts, 21 stuks

Prevalin Allerstop cetirizine 10 mg tabletten bij hooikoorts, 21 stuks

13 89
0,66/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Prevalin Allerstop tabletten is te gebruiken bij hooikoorts en vergelijkbare allergische reacties en is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Prevalin Allerstop is bestemd voor de verlichting van neus- en oogklachten die verband houden met seizoensgebonden en niet-seizoensgebonden allergische rhinities en de verlichting van aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is (urticaria). De werkzame stof in dit middel is cetirizinedihydrochloride (10 mg).

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of als u allergisch bent voor hydroxyzine of voor piperazinederivaten (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen). Prevalin Allerstop niet gebruiken als er bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een creatineklaring minder dan 10 ml/ min).

Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten dienen met een voldoende hoeveelheid vloeistof te worden doorgeslikt. De tablet kan in gelijke helften verdeeld worden.

Dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar: eenmaal daags 1 tablet.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: tweemaal daags een 1/2 tablet.

Interactie met voedsel

Tussen alcohol (bloedspiegel van 0,5 promille (g/l), overeenkomend met 1 glas wijn) en het gebruik van cetirizine in de aanbevolen dosis zijn geen klinisch belangrijke wisselwerkingen waargenomen. Er zijn echter geen gegevens over de veiligheid beschikbaar wanneer hogere doses van cetirizine gelijktijdig met alcohol worden ingenomen. Zoals echter geldt voor alle antihistaminica wordt daarom aangeraden het gelijktijdige gebruik van Prevalin Allerstop met alcohol te vermijden.

Leeftijd

Vanaf 6 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of als u allergisch bent voor hydroxyzine of voor piperazinederivaten (nauw verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen). Prevalin Allerstop niet gebruiken als er bij u sprake is van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een creatineklaring minder dan 10 ml/ min).

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Vraag uw arts om advies wanneer bij u sprake is van een stoornis in de functie van de nieren. Indien noodzakelijk moet u een lagere dosis gebruiken. Uw arts zal de nieuwe dosis vaststellen. Vraag uw arts om advies als u moeite heeft met plassen (bijvoorbeeld bij aandoeningen van het zenuwstelselaandoeningen of bij prostaat- of blaasproblemen). Vraag uw arts om advies wanneer u epilepsie heeft of wanneer bij u een risico bestaat voor het optreden van stuipen. Als u een allergietest moet ondergaan, vertel uw arts dan dat u Prevalin Allerstop inneemt. Het is gebruikelijk om 3 dagen voor de allergietest met geneesmiddelen te stoppen.

Gebruik bij patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren: Patiënten met matig-ernstige tot ernstige stoornissen in de werking van de nieren wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg te gebruiken. Als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig zal aanpassen. Als uw kind een ernstige nierfunctiestoornis heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker die de dosis overeenkomstig de behoefte van uw kind zal aanpassen.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Vanwege het profiel van cetirizine worden geen interacties met andere geneesmiddelen verwacht.

Gebruik bij besturen voertuigen

Voorzichtigheid is geboden bij het besturen van een voertuig.,Voorzichtigheid is geboden bij het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Cetirizinedihydrochloride.

Hulpstoffen

Lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), hypromellose (E464) en macrogol.

Toelichting bij hulpstoffen

Prevalin Allerstop cetirizine 10 mg filmomhulde tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Prevalin Allerstop cetirizine 10 mg filmomhulde tabletten bevat natrium. Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 115971

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden

Houdbaarheid

  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


07-09-2020