Witte Reus Kracht Actief Oceaan 50g

Witte Reus Kracht Actief Oceaan 50g

50 g

3 19
63,80/kilo

Kracht Actief Oceaan*** Toiletreiniger. *** Synthetisch parfum.

+50% anti-kalk effect*
Kracht Actief met +50% anti-kalkeffect* zorgt niet alleen voor een langdurig frisse geur, maar heeft ook een verbeterde, krachtige formule tegen kalkaanslag. Voor een schoon en glanzend toilet.

Toiletblok met 4 actieve elementen
(met gepatenteerde technologie)

1 Reinigend schuim
Reinigt uw toilet bij elke spoelbeurt.

2 Anti-kalk formule
Voorkomt de vorming van kalkaanslag.

3 Vuilbeschermer
Voorkomt de vorming van vuil.

4 Extra frisheid
Verspreidt een langdurig frisse geur.

* Na enkele spoelbeurten, in vergelijking met een onbehandeld oppervlak.

JumboLifestyle
JumboCreativeDetail
JumboCreative

Waarschuwing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Antigifcentrum: (B) 070-245245