Air Wick Freshmatic Automatische Spray Luchtverfrisser - Kersenbloesem - Starterkit

Air Wick Freshmatic Automatische Spray Luchtverfrisser - Kersenbloesem - Starterkit

250 ml

8 99
8,99/stuk

Automatische geurverspreider

Air Wick freshmatic automatische spray luchtverfrisser pure aziatische kersenbloesem starterkit verspreidt een heerlijk parfum tot wel 70 dagen lang.

- Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken.
- Verspreid een continu parfum gedurende maximaal 70 dagen (op de laagste stand).
- Kies zelf uit drie intensiteitsniveaus.
- Air Wick pure aziatische kersenbloesem automatische spray zal je huis verfrissen met de bloemige geur van kersenbloesem.
- De starterkit bevat 1 gadget, 1 navulling en 1 AA batterij.

AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK: Lees de gebruiksaanwijzingen en gebruiksvoorzorgen AANDACHTIG voor gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Dit apparaat werkt op een batterij. Alleen bedoeld voor volwassenen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) waarvan de lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens verminderd zijn.
Dit product dient uitsluitend conform de gebruiksaanwijzing te worden gebruikt. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Het apparaat uitzetten voordat u de spuitbus in de houder plaatst. Lees en volg de waarschuwingen voor gebruik op de sprayverpakking. Gebruik Air Wick navullingen.
PLAATS HET APPARAAT TEN MINSTE 2 METER BOVEN DE VLOER. Gebruik alleen niet-oplaadbare alkalinebatterijen. Plaats de batterij met de polen in de juiste richting (+/-) in het apparaat. Als u meer dan een week van huis gaat, schakel het apparaat dan uit. Indien u langere tijd van huis afwezig bent, dient u de batterij uit het apparaat te verwijderen. Haal de batterij bij het minste of geringste spoor van lekkage uit het apparaat. Niet plaatsen op of in de buurt van een hittebron, open vuur, vonken of ontsteking, elektrische apparaten (bijv. televisies), in direct zonlicht of op plaatsen waar het erg heet kan worden (boven 50°C). In sommige ruimten, zoals serres, kunnen hoge temperaturen ontstaan. Niet blootstellen aan water, vuur of een verhoogde temperatuur. Veroorzaak geen kortsluiting. Probeer niet om de batterij op te laden. Weggooien: Verwijder de batterij en gooi ze weg volgens de lokale regelgeving. Gooi de lege sprayverpakking weg met uw normale huishoudelijk afval of gescheiden volgens de lokale regelgeving. Gooi het automatische apparaat weg in de desbetreffende recyclebak. Zorg steeds dat het apparaat uitstaat voordat u de spuitbus in de houder plaatst. Zorg ervoor dat u de verspreider nooit naar uw gezicht gericht houdt. Als het apparaat eenmaal aanstaat, zal het na 15 seconden voor het eerst sprayen. Volg om veiligheidsredenen de gebruiksaanwijzing van uw apparaat. WAARSCHUWING: Uitsluitend volgens de aanwijzingen gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Alleen in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur, en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Recycleer wanneer u het product hebt opgebruikt. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Luchtverfrissers kunnen goede schoonmaakgewoonten niet vervangen.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
GEVAAR
UFI: QT10-K04PS000-QTUK
DE GEURVERSPREIDER ALTIJD VAN HET GEZICHT WEG RICHTEN
Antigifcentrum: 070/245 245.