Aleve Feminax bij menstruatiepijn, 12 tabletten

Aleve Feminax bij menstruatiepijn, 12 tabletten

4 45
0,37/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 mg

Aleve Feminax 275mg omhulde tabletten vermindert gedurende de menstruatie de pijn. De werkzame stof in Aleve Feminax is 275 mg naproxennatrium.

Aleve Feminax 275mg is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. De tabletten bevatten kleurstoffen E171, E132 en E464, cellulose en talk. Bij beginnende menstruatiepijn kunt u 2 tabletten nemen. Indien nodig na 8 - 12 uur één tablet tot de klachten voorbij zijn.

Gebruik Aleve Feminax niet wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Dit middel ook niet gebruiken wanneer u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis, wanneer u ooit een maag-/darmbloeding of perforatie heeft gehad als gevolg van het gebruik van acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAIDs), wanneer u lijdt aan een inwendige bloeding, wanneer u een maag- of darmzweer, ontsteking van het maagslijmvlies of maagpijn heeft, wanneer u ooit een allergische reactie heeft vertoond, zoals astma, loopneus of jeuk, bij gebruik van acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmendegeneesmiddelen (NSAID’s), wanneer u een bloedingsneiging vertoont of wordt behandeld met antistollingsmiddelen, wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen of wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent. Gebruik dit middel niet tegelijk met andere (selectieve) NSAIDs.

Lees voor gebruik altijd de bijsluiter.

 

Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten met een ruime hoeveelheid water of melk innemen, bij voorkeur onmiddellijk na de maaltijd. Gebruik de laagst mogelijke effectieve dosering gedurende een zo kort mogelijke periode om bijwerkingen te beperken.

Dosering

Bij menstruatiepijn bedraagt de aanvangsdosering 2 tabletten. De tabletten innemen bij het begin van de bloeding of wanneer de pijnlijke krampen ontstaan, mits u uit ervaring weet dat ze samenhangen met de komende menstruatie. Daarna kan, indien nodig, na 8-12 uur 1 tablet worden ingenomen tot de klachten voorbij zijn. Bij ouderen en bij patiënten met leverfunctiestoornissen dient de laagst mogelijke effectieve dosering te worden toegepast.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Dit middel niet gebruiken wanneer:

 • u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel;
 • wanneer u lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis;
 • wanneer u ooit een maag-/darmbloeding of perforatie heeft gehad, als gevolg van het gebruik van acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAIDs);
 • wanneer u lijdt aan een inwendige bloeding (bijvoorbeeld maag-, darm- of hersenbloeding);
 • wanneer u een maag- of darmzweer, ontsteking van het maagslijmvlies of maagpijn heeft;
 • wanneer u ooit een allergische reactie heeft vertoond, zoals astma, loopneus of jeuk, bij gebruik van acetylsalicylzuur, ibuprofen of andere pijnstillende en ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID’s);
 • wanneer u een bloedingsneiging vertoont of wordt behandeld met antistollingsmiddelen;
 • wanneer u lijdt aan ernstig hartfalen;
 • wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent;
 • gebruik dit middel niet tegelijk met andere (selectieve) NSAIDs.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Voor dit geneesmiddel gelden een aantal risicowaarschuwingen. Raadpleeg de bijsluiter voor een overzicht van alle risicowaarschuwingen bij dit middel.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik van dit middel kan de werking van:

 • bepaalde antistollingsmiddelen, antidiabetesmiddelen en antibiotica versterken;
 • de werking van bepaalde middelen tegen verhoogde bloeddruk (bètablokkers, en ‘plastabletten’) verminderen;
 • en de uitscheiding van lithiumpreparaten (tegen zenuwziekten) vertragen.

Gebruik van dit middel in combinatie met methotrexaat (o.a. tegen reuma), ACE-remmers (tegen o.a. verhoogde bloeddruk), ciclosporine (tegen auto-immuunziekten) of andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen wordt ontraden, omdat naproxennatrium de kans op bijwerkingen van deze middelen vergroot.

Bij gelijktijdig gebruik van probenicide (tegen jicht) kan de uitscheiding van naproxennatrium worden vertraagd.

Bij gelijktijdig gebruik met corticosteroïden (bepaalde ontstekingsremmers), selectieve serotonineheropname-remmers (gebruikt bij depressie) en middelen die de bloedstolling tegengaan zoals acetylsalicylzuur neemt de kans op maagdarmbloedingen toe.

Gebruik bij besturen voertuigen

Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Een arts of apotheker dient te worden geraadpleegd indien:

 • de (zelfs milde) pijn- of koortsklachten aanhouden, regelmatig terugkeren of verergeren, maagdarmproblemen optreden tijdens het gebruik van dit middel. Pijn als gevolg van maagdarmklachten is niet geschikt voor behandeling met dit middel,
 • men allergisch is voor naproxen, ibuprofen, diclofenac of soortgelijke middelen (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur).

 

In uitzonderlijke gevallen kunnen waterpokken en gordelroos aanleiding geven tot besmettelijke ernstige complicaties van de huid en weke delen. Daarom wordt geadviseerd het gebruik van Aleve Feminax bij menstruatiepijn 275 te vermijden indien sprake is van waterpokken en gordelroos.

Langdurig gebruik van elk type pijnstiller bij hoofdpijn kan bestaande hoofdpijn verergeren. Als deze situatie zich voordoet of vermoed wordt, moet men een arts raadplegen.

Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel kan de vruchtbaarheid verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer er met het gebruik wordt gestopt.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Naproxennatrium

Hulpstoffen

Microcristallijne cellulose, magnesiumstearaat, polyvinylpyrolidon, talk, polyethyleenglycol 8000, titaandioxide (E171), hypromellose (E464) en indigokarmijn (E132).

Toelichting bij hulpstoffen

Dit middel bevat 25 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per tablet. Dit komt overeen met 1,25% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

Type Registratie + Registratienummer

RVG - 09006

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaren beneden 30 graden Celsius
 • Bewaren in de originele verpakking

Houdbaarheid

 • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:

19-02-2020