Antigrippine Poeder voor drank bij griep en verkoudheid, 10 zakjes

Antigrippine Poeder voor drank bij griep en verkoudheid, 10 zakjes

7 91
0,79/stuk
Binnenkort weer beschikbaar

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Antigrippine Poeder voor drank 10 sachets

Antigrippine bevat per sachet 500 mg paracetamol en 50 mg vitamine C. Antigrippine wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid. Los het poeder op in heet water voor een medicinale citroendrank.

Paracetamol behoort tot de pijnstillende en koortsverlagende middelen. Paracetamol remt de aanmaak van stoffen in het lichaam die pijn en koorts veroorzaken, waardoor u hiervan minder last heeft.

Antigrippine poeder voor drank is niet geschikt voor personen die allergisch zijn voor paracetamol of voor een van de andere bestanddelen van het product. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Schud de inhoud van het sachet in een glas of beker. Voeg vervolgens 150 ml warm water toe, roer goed en drink onmiddellijk na roeren.

Dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: 1-2 sachet(s) per keer, zo nodig om de 4 uur herhalen.

Kinderen en jongeren 40 tot 55 kg (12 tot 15 jaar): 1 sachet per keer, zo nodig om de 4 uur herhalen.

Maximale dosering

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: maximaal 6 sachets per 24 uur.

Kinderen en jongeren 40 tot 55 kg (12 tot 15 jaar): tot maximaal 4 sachets per 24 uur.

Interactie met voedsel

Wanneer u gedurende lange tijd grote hoeveelheden alcohol gebruikt, mag u niet meer dan 2 gram paracetamol (= 4 sachets Antigrippine) per dag gebruiken.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Antigrippine mag niet gebruikt worden bij allergie voor paracetamol of ascorbinezuur of voor één van de vermelde hulpstoffen.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Wees voorzichtig wanneer u lijdt aan matige tot ernstige nierinsufficiëntie; milde tot ernstige leverinsufficiëntie; acute leverontsteking; Syndroom van Gilbert; Glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie; Hemolytische anemie; uitdroging; chronische ondervoeding; alcoholmisbruik. Opletten bij astmatische patiënten die gevoelig zijn voor acetylsalicylzuur en bij ouderen, volwassenen en jongeren met een lichaamsgewicht minder dan 50 kg.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Let op bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de werking van de lever beïnvloeden.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

In geval van hoge koorts, verschijnselen van een nieuwe infectie of aanhoudende klachten dient u contact op te nemen met uw arts of apotheker. Indien u een infectie heeft die ernstig wordt en gepaard gaat met diep, snel en moeilijk ademen, misselijkheid en braken na het innemen van paracetamol dient u onmiddellijk contact op te nemen met een arts als u deze symptomen krijgt.

Raadpleeg uw huisarts wanneer uw klacht na 14 dagen niet minder, of zelfs erger wordt.

Zwangerschap en borstvoeding

Invloed op vruchtbaarheid

Dit middel heeft geen invloed op vruchtbaarheid.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Poeder

Verpakkingsvorm

Doosje met sachets

Werkzame stof

Paracetamol en vitamine C.

Hulpstoffen

Aspartaam (E951), citroenaroma, citroenzuur (E330), ethylcellulose (E462), saccharose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551).

Toelichting bij hulpstoffen

Dit product bevat 3,9 gram saccharose (sucrose) per sachet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) indien 2 of meer sachets per dag worden gebruikt.

Dit product bevat 95 mg aspartaam in elk sachet, overeenkomend met 19 mg/gram. Dit product bevat aspartaam, een bron van fenylalanine. Dit kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 114966

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden

Houdbaarheid

  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


13-07-2021