Gaviscon Duo Suspensie 150ml

Gaviscon Duo Suspensie 150ml

150 ML

8 27
55,13/liter

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Gaviscon Duo Suspensie neutraliseert overmatig maagzuur, waardoor de pijn en het ongemak afneemt. Het vormt een beschermend laagje over de maaginhoud die tot 4 uur lang kan standhouden om het branderige gevoel in uw borststreek te verlichten.

Dit middel is een combinatie van twee antacida, oftewel maagzuur-neutraliserende middelen (325 mg calciumcarbonaat en 213 mg natriumbicarbonaat) en een alginaat (500 mg natriumalginaat). Dit middel wordt gebruikt voor de behandeling van klachten die veroorzaakt worden door maagzuur dat in de slokdarm terechtkomt. Deze klachten kunnen bestaan uit brandend maagzuur, zure oprispingen en indigestie, en kunnen bijvoorbeeld ontstaan na de maaltijd of tijdens de zwangerschap. Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel of aan kinderen onder de 12 jaar, tenzij een arts dit heeft geadviseerd.

Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Gebruik dit middel na de maaltijd en voor het slapengaan. Goed schudden voor gebruik.

Dosering

Gebruik bij volwassenen (inclusief ouderen) en kinderen vanaf 12 jaar: 10-20 ml.

Maximale dosering

Maximaal viermaal daags.

Leeftijd

Vanaf 12 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt, als: u lijdt of heeft geleden aan een ernstige nier- of hartaandoening, omdat bepaalde zouten deze aandoeningen kunnen verstoren; u ernstige nierproblemen heeft; u een elektrolytenverstoring heeft die een laag fosfaatgehalte in het bloed veroorzaakt (hypofosfaatemie); u weet dat u een verlaagde hoeveelheid maagzuur in uw maag heeft. Hierdoor wordt dit middel mogelijk minder werkzaam.

Net als het gebruik van andere middelen die het maagzuur neutraliseren, kan het gebruik van dit middel ervoor zorgen dat symptomen van andere, ernstigere, onderliggende medische aandoeningen niet worden opgemerkt.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Wacht na het innemen van andere geneesmiddelen minimaal twee uur voordat u dit middel inneemt. Dit middel kan namelijk de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Gaviscon Duo suspensie nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Allergie informatie

Dit middel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216). Deze stoffen kunnen allergische reacties veroorzaken. (Het kan zijn dat allergische reacties pas een tijdje na het innemen van het middel ontstaan.)

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Heeft u na 7 dagen nog steeds klachten? Neem dan contact op met uw arts.

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Suspensie

Verpakkingsvorm

Fles

Werkzame stof

500 mg natriumalginaat, 213 mg natriumbicarbonaat en 325 mg calciumcarbonaat per 10 ml suspensie.

Hulpstoffen

Carbomeer, methylparahydroxybenzoaat (E218), propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumsacharine, pepermuntsmaakstof, natriumhydroxide en water.

Toelichting bij hulpstoffen

Dit middel bevat 255,76 mg (11,12 mmol) natrium per 20 ml dosis. Hiermee moet rekening gehouden worden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. Dit middel bevat ook 260 mg (6,50 mmol) calcium per 20 ml dosis. Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt als u last heeft van nierstenen of van hoge calciumspiegels in uw bloed. De maximale dagelijkse dosering van dit middel bevat 1023 mg natrium (aanwezig in tafelzout). Dit komt overeenkomend met 51,15% van de door de aanbevolen maximale dagelijkse inname natrium bij volwassenen.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 106116

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden.
  • Bewaren beneden 30 graden Celsius.

Houdbaarheid

  • Na openen 6 maanden houdbaar.
  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


22-06-2021