HeltiQ - Alcohol 70% 120ml

HeltiQ - Alcohol 70% 120ml

1200000 ml

1 99
16,58/liter

HeltiQ Alcohol 70% 120 ml

HeltiQ Alcohol 70% is te gebruiken als reinigingsmiddel voor instrumenten. Ook geschikt om te gebruiken bij het verwijderen van vlekken, parfum en viltstift.

HeltiQ Alcohol 70% is een licht ontvlambare vloeistof en damp. Houd het verwijderd van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.


Wanneer en hoe te gebruiken?

Te gebruiken bij

HeltiQ Alcohol is te gebruiken als reinigingsmiddel voor instrumenten. Ook geschikt om te gebruiken bij het verwijderen van vlekken, parfum, viltstift e.d.

Wanneer moet u oppassen met het gebruik van dit middel?

Niet te gebruiken bij

Niet voor inwendig gebruik.

Bijzonderheden

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Meer over dit middel

Netto inhoud in ml

120

Toedieningsvorm

Vloeistof

Verpakkingsvorm

Flesje

Medische classificatie

Gezondheidsproduct

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaaradvies

  • In gesloten verpakking bewaren
  • Veilig bewaren Buiten zicht en bereik van kinderen houden
  • Bewaren op een koele plaats
  • Bewaren in goed geventileerde plaats

Houdbaarheid

  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Samenstelling

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


20-06-2019

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van open vuur en hete oppervlakken. Niet roken.In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Andere soorten