HG X Spray Tegen Zilvervisjes 400ml

HG X Spray Tegen Zilvervisjes 400ml

400 ml

15 04
37,60/liter
Niet beschikbaar

HGX spray tegen zilvervisjes bestrijdt effectief en langdurig zilvervisjes in huis. Zilvervisjes in huis is een veel voorkomend prob leem en kan met dit product eenvoudig opgelost worden. Gewoon even sprayen tussen kieren, naden, achter kasten en andere plaatsen wa ar de zilvervisjes vandaan komen en het probleem is snel en voor lange tijd verholpen.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór geb ruik eerst het etiket en de productinformatie.

Goed schudden voor gebruik!Wettelijk gebruiksvoorschrift:Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zilvervisjes in ( woon)ruimten, op plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 - 4 jaar niet kunnen komen. Uitsluitend pleksgewijs toepassen en direct contact met voedingsmiddelen voorkomen.Niet toepassen op huisdieren en planten.Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar kinderen met een leeftijd van 0 - 4 jaar kunnen komen. Kleine kinderen kunnen door hand-mond-contact het insecticide via de mond opnemen. Dit kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ook in de weken na de bespuiting, daar het middel op de behandelde plekken meerdere weken werkzaam blijft. Tevens niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Spuit dan op de behandelde plekken waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel.Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden.Attentie:Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd gronding ventileren.