Jumbo Paracetamol 500 mg tabletten 50 stuks

Jumbo Paracetamol 500 mg tabletten 50 stuks

50 stuks

1 18
23,60/kilo

Productinformatie

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

  • Paracetamol

Jumbo Paracetamol tabletten 500 mg worden gebruikt bij koortsen verschillende pijnklachten, zoals spierpijn, hoofdpijn en menstruatiepijn.

Jumbo Paracetamol tabletten 500 mg behoren tot de groep van de zogenaamde pijnstillers en koortsverlagende geneesmiddelen. De tabletten bevatten de werkzame stof paracetamol, wat wordt gebruikt bij koorts en pijn bij griep, verkoudheid en na een inenting, als ook bij diverse typen pijn als hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn en menstruatiepijn. Elke tablet bevat 500 mg paracetamol.

De tabletten zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar. Gebruik de tabletten niet als u overgevoelig bent voor paracetamol of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten moeten met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden.

Dosering

Kinderen 4 tot 6 jaar: 1/2 tablet 3-4 maal per dag, met een toedieningsinterval van 4 uur.

Kinderen 6 tot 9 jaar: 1/2 tablet 4-6 maal per dag, met een toedieningsinterval van 4 uur.

Kinderen 9 tot 12 jaar: 1 tablet 3-4 maal per dag, met een toedieningsinterval van 4 uur.

Kinderen 12 tot 15 jaar: 1 tablet 4-6 maal per dag, met een toedieningsinterval van 4 uur.

Volwassenen: 2 tabletten, met een toedieningsinterval van 4 uur.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor de jongste kinderen in de betreffende leeftijdscategorie.

Maximale dosering

Volwassenen: maximaal 6 tabletten per etmaal.

Interactie met voedsel

Bij chronisch alcoholgebruik mag de dosis paracetamol per dag niet hoger zijn dan 2 gram (4 tabletten). Langdurig gebruik van paracetamol in combinatie met alcohol kan eerder leverbeschadiging veroorzaken bij een overdosering met paracetamol.

Leeftijd

Vanaf 4 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Dit middel niet gebruiken als u allergisch bent voor paracetamol of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Voorzichtigheid is geboden bij lever- of nierfunctiestoornissen;matige tot ernstige nierinsufficiëntie (onvoldoende werking van de nieren); milde tot ernstige leverinsufficiëntie (onvoldoende werking van de lever); syndroom van Gilbert; glucose-6-fosfaatdehydrogenase-deficiëntie; hemolytische anemie; uitdroging; chronische ondervoeding; astmatische patiënten die gevoelig zijn voor aspirine (= acetylsalicylzuur); wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt, in dit geval is er meer kans op het optreden van schadelijke effecten op de lever.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Neem contact met uw arts op als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt: barbituraten, bepaalde antidepressiva, probenecide, chlooramfenicol, metoclopramide of domperidon, colestyramine, warfarine en andere coumarines, zidovudine, salicylamide, isoniazide, lamotrigine. Niet gebruiken in combinatie met andere paracetamol bevattende producten.

Gebruik bij besturen voertuigen

Dit middel heeft geen invloed op het besturen van voertuigen.,Dit middel heeft geen invloed op het bedienen van machines.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Als de pijn langer dan 5 dagen of de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt of erger, of als er zich andere verschijnselen voordoen, dient de behandeling te worden gestopt en een arts te worden geraadpleegd.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Paracetamol

Hulpstoffen

Maïszetmeel, gelatine, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 112988

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden

Houdbaarheid

  • 5 jaar houdbaar.
  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


21-07-2021

Website

https://www.jumbo.com/

Adres

Jumbo SupermarktenRijksweg 155462 CE VeghelNederland

Telefoonnummer

0800-0220161

Andere soorten