Junior Hairspray Mega Strong 300ml

Junior Hairspray Mega Strong 300ml

300 ml

3 46
11,53/liter

Hold & Care Formule
De formule biedt tot 48 h fixatie aan je kapsel en helpt het haar te beschermen tegen uitdroging. Plakt niet en is makkelijk uit te borstelen.

Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes. Niet in de ogen spuiten.