Losecosan tabletten bij brandend maagzuur 20mg MSR, 14 stuks

Losecosan tabletten bij brandend maagzuur 20mg MSR, 14 stuks

15 59
1,11/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Losecosan Tabletten 20 mg 14 stuks

Losecosan Tabletten 20 mg worden gebruikt voor de behandeling van reflux-klachten, zoals brandend maagzuur en zure oprispingen bij volwassenen.

Losecosan Tabletten 20 mg maagsapresistente tabletten bevatten het werkzame bestanddeel omeprazol (20 mg). Het behoort tot de geneesmiddelengroep die ‘protonpompremmers’ heet. Deze middelen werken door de hoeveelheid zuur die uw maag aanmaakt, te verminderen.

Reflux is het terugvloeien van zuur uit de maag naar de slokdarm, die hierdoor pijnlijk en ontstoken kan raken. Dit kan klachten veroorzaken, zoals een pijnlijk brandend gevoel in uw borst tot aan uw keel (brandend maagzuur) en een zure smaak in uw mond (zure oprispingen).

Neem Losecosan Tabletten 20 mg niet in als u allergisch bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van Losecosan of als u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten. Gebruik Losecosan Tabletten ook niet als u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat.

Gebruik 1 tablet per 24 uur. Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder uw arts te raadplegen. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

Neem de tabletten ’s ochtend in en slik ze in hun geheel door, met een half glas water. Kauw niet op de tabletten en maak ze niet fijn, omdat de MUPS®-tabletten omhulde kleine korrels bevatten. Deze kleine korrels bevatten het werkzame bestanddeel omeprazol en hebben een maagsapresistente laag die omeprazol beschermt tegen uiteenvallen (bij de doortocht) in de maag. De korrels laten het werkzame bestanddeel vrij in de darm, waar het opgenomen wordt door uw lichaam voor een goede werking.

Als u moeite heeft met het doorslikken van de tabletten dan kunt u het tablet breken en hem uiteen laten vallen in een eetlepel niet-bruisend water of fruitsap. Het mengsel direct of binnen 30 minuten opdrinken en vlak voor het opdrinken doorroeren. Het glas daarna goed naspoelen met een half glas water, en dat opdrinken. Gebruik geen melk of bruisend water. In de korreltjes zit het geneesmiddel – niet op kauwen of fijnmaken.

Dosering

De gebruikelijke dosering is éénmaal daags 1 tablet van 20 mg. Meestal verminderen de klachten na 1 dag, soms is het nodig om de tabletten gedurende 2 à 3 opeenvolgende dagen te nemen alvorens uw klachten verminderen. De meeste patiënten zijn na 7 dagen klachtenvrij en kunnen dan de behandeling stoppen.

Interactie met voedsel

U kunt de tabletten zowel bij de maaltijd als op een lege maag innemen.

Leeftijd

Voor volwassenen

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet als:

 • u allergisch (overgevoelig) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van Losecosan Tabletten 20 mg.
 • u allergisch bent voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (b.v. pantoprazole, lanzoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
 • u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie).

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Losecosan Tabletten 20 mg kan de verschijnselen van andere ziektes verhullen. Vraag daarom meteen uw arts om advies als u één van de volgende dingen hebt meegemaakt voor u Losecosan Tabletten 20 mg inneemt of nadat u Losecosan Tabletten 20 mg bent gaan gebruiken.

U dient extra voorzichtig te zijn in de volgende gevallen:

 • U bent zonder duidelijke oorzaak veel gewicht kwijtgeraakt en hebt problemen met slikken.
 • U hebt maagpijn of spijsverteringsproblemen.
 • U begint voedsel of bloed op te geven.
 • U hebt zwarte ontlasting (of u ziet bloed in de ontlasting).
 • U hebt veel of langdurig last van diarree (het gebruik van omeprazol kan soms het risico op een maagdarm-infectie verhogen).
 • U hebt al eerder een maagzweer of gastro-intestinale chirurgie gehad.
 • U bent gedurende 4 weken of langer onder behandeling voor klachten zoals indigestie of brandend maagzuur.
 • U hebt geelzucht of een ernstige leverziekte.
 • U bent ouder dan 55 jaar en hebt nieuwe of onlangs gewijzigde klachten.
 • U kreeg ooit een huidreactie na behandeling met een geneesmiddel vergelijkbaar met Losecosan Tabletten 20 mg dat de productie van maagzuur remt.
 • Er moet bij u een specifiek bloedonderzoek (chromogranine A) worden uitgevoerd.

Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plekken die blootgesteld worden aan zonlicht, aangezien u uw behandeling met Losecosan Tabletten mogelijk zal moeten stopzetten. Denk eraan ook melding te maken van andere bijwerkingen zoals pijn in uw gewrichten.

U mag omeprazol niet gebruiken om mogelijke klachten te voorkomen.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Dit omdat Losecosan Tabletten de werking van bepaalde geneesmiddelen kan beïnvloeden en omdat sommige geneesmiddelen een effect op Losecosan Tabletten kunnen hebben.

Neem Losecosan Tabletten niet in wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat nelfinavir bevat (dat wordt gebruikt bij HIV-infectie). Informeer uw arts of apotheker als u clopidogrel (een remmer van de bloedplaatjes) gebruikt. Controleer de bijsluiter voor een lijst met geneesmiddelen waarover u uw arts of apotheker moet informeren als u deze gebruikt.

Gebruik bij besturen voertuigen

Bij het optreden van bijwerkingen zoals vermoeidheid of duizeligheid wordt geadviseerd geen auto te rijden of machines te bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Neem Losecosan Tabletten niet langer dan 14 dagen zonder advies te vragen aan uw arts. Neem contact op met uw arts als u merkt dat uw klachten niet minder worden of als deze erger worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Stripverpakking

Werkzame stof

Omeprazol

Hulpstoffen

Microkristallijne cellulose (E460), glycerylmonostearaat (E471), hydroxypropylcellulose (E463), hydroxypropylmethylcellulose (E464), magnesiumstearaat (E470S), copolymeer van methacrylaat, suikerballetjes (sucrose en maiszetmeel), paraffine, macrogol (polyethyleen glycol), polysorbaat (E433), polyvinylpyrrolidon, natriumhydroxide, natriumstearylfumaraat, talk, trietylcitraat (E1505), ijzeroxide (E 172) en titaniumdioxide (E 171).

Toelichting bij hulpstoffen

Losecosan bevat sucrose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. Dit middel bevat minder dan 1mmol natrium (23mg) per dosiseenheid, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 25213

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

 • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
 • Bewaar in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht
 • Bewaren beneden 25 graden Celsius

Houdbaarheid

 • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum die op de verpakking staat.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


08-07-2020