Sleepzz Melatonine 3 mg tabletten, 30 stuks

Sleepzz Melatonine 3 mg tabletten, 30 stuks

16 99
0,57/stuk

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat je jouw zelfzorg producten goed gebruikt. Heb je vragen of twijfel je of dit het juiste zelfzorg product voor jou is? Stel je eigen bijsluiter samen via checkjemedicijn en ontvang je persoonlijke dosering, advies en informatie over goed en veilig gebruik. Lees voor gebruik de bijsluiter. Het advies vanuit je (huis)arts of apotheek is altijd leidend.

Checkjemedicijn is zo ontworpen dat je privacy altijd goed beschermd blijft en jij de controle over je persoonlijke gegevens houdt. Wij vinden dat je nooit meer persoonlijke gegevens met ons moet delen dan echt nodig is. En wanneer we toch persoonlijke gegevens nodig hebben, beperken we dat tot wat strikt noodzakelijk is.

Shiepz Melatonine wordt gebruikt voor kortdurende behandeling van jetlag bij volwassenen. Met jetlag worden de door tijdsverschil veroorzaakte klachten bedoeld door het reizen in verschillende tijdzones (door in oostelijke of westelijke richting te reizen).

De werkzame stof in Shiepz Melatonine is melatonine (3 mg per tablet). Deze stof behoort tot een natuurlijke groep hormonen die door het lichaam worden aangemaakt. Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn.

Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.


Bijsluiter

De meest actuele versie van de bijsluiter vindt u in de Geneesmiddeleninformatiebank op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Wanneer en hoe te gebruiken?

Gebruiksadvies

De tabletten moeten worden doorgeslikt met een glas water. Het advies is om niets te eten 2 uur vóór en in de 2 uur na het geplande moment van het innemen van melatonine. Het tijdstip van de inname van melatonine is belangrijk. Shiepz Melatonine moet volgens de aanwijzingen worden gebruikt.

Dosering

De aanbevolen dosering is dagelijks één tablet van 3 mg gedurende maximaal 4 dagen. Voor een uitgebreid doseringsoverzicht: lees de bijsluiter.

Maximale dosering

De maximale dagelijkse dosis is 5 mg eenmaal daags.

Interactie met voedsel

Eten kan de effectiviteit van dit medicijn veranderen. Het advies is om niets te eten in de 2 uur vóór en in de 2 uur na het geplande moment van inname van melatonine. Drink geen alcohol voordat, terwijl of nadat u dit medicijn inneemt aangezien alcohol de effectiviteit van dit medicijn vermindert en het kan bepaalde symptomen van jetlag (zoals hoofdpijn, vermoeidheid in de ochtend, verminderde concentratie) mogelijk verergeren.

Leeftijd

Vanaf 18 jaar.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Contra-indicaties

Gebruik dit middel niet als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn.

Niet te gebruiken bij

Geef dit medicijn niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar. Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is dit medicijn niet getest en zijn de effecten ervan onbekend.

Wanneer is voorzichtigheid geboden?

Risicowaarschuwing

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als u last heeft van:

  • een verminderde werking van de nieren. Het innemen van dit medicijn wordt niet aanbevolen als u een ernstige nierziekte heeft;
  • een verminderde werking van de lever. Het innemen van dit medicijn wordt niet aanbevolen als u een leverziekte heeft;
  • een auto-immuunziekte (uw lichaam wordt dan ‘aangevallen’ door uw eigen afweersysteem). Het innemen van melatonine wordt in dit geval niet aanbevolen;
  • een aandoening van het hart of de bloedvaten waarvoor u bloeddrukverlagende medicijnen gebruikt. Het innemen van melatonine wordt in dit geval niet aanbevolen.

Shiepz Melatonine kan ervoor zorgen dat u zich slaperig voelt. U moet voorzichtig zijn als u last heeft van de slaperigheid, aangezien dit uw vermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals autorijden, kan verminderen. Roken kan de werking van dit medicijn verminderen. De stoffen in tabaksrook kunnen namelijk de afbraak van melatonine door de lever verhogen.

Gelijktijdig gebruik met medicijnen

Neemt u naast Shiepz Melatonine nog andere medicijnen in, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Raadpleeg de bijsluiter voor de medicijnen waar dit onder andere voor geldt.

Gebruik bij besturen voertuigen

Gebruik dit middel niet wanneer u een voertuig gaat besturen.,Gebruik dit middel niet wanneer u een machine gaat bedienen.

Wanneer moet u uw huisarts raadplegen? (Raadpleeg uw huisarts bij)

Neem contact op met een arts als de symptomen binnen 6 dagen niet verbeteren of erger worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Meer over dit geneesmiddel

Toedieningsvorm

Tablet

Verpakkingsvorm

Aluminium blisterverpakking

Werkzame stof

Melatonine

Hulpstoffen

Calciumwaterstoffosfaatdihydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide en voorverstijfseld zetmeel.

Type Registratie + Registratienummer


RVG - 125559

Hoe te bewaren?

Bewaaradvies

  • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking
  • Buiten zicht en bereik van kinderen houden
  • Beschermen tegen licht

Houdbaarheid

  • Controleer verpakking voor actuele houdbaarheidsdatum.

Deze pagina is het laatst gewijzigd op:


24-06-2021

Andere soorten