Witte Reus Brilliant Gel SpringRain 42g

Witte Reus Brilliant Gel SpringRain 42g

42 g

3 75
89,29/kilo

Brilliant Gel Spring Rain* Toiletreiniger. * Synthetisch parfum.

Witte Reus Brilliant Gel Spring Rain is Witte Reus' eerste gel toiletblok voor je toilet. Door de All in 1 formule reinigt Witte Reus Brilliant Gel het toilet bij elke spoelbeurt, voorkomt het aanhechting van nieuw vuil, biedt het een heerlijke verfijnde frisse geur en zorgt het voor een stralend schoon toilet. De nieuwe innovatieve gel technologie zorgt voor 20% meer spoelbeurten.

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Antigifcentrum: 070-245245

Andere soorten