Zen'sect Sport Xtreme Defense Lotion 100ml

Zen'sect Sport Xtreme Defense Lotion 100ml

100 ml

9 49
94,90/liter

Anti-Insect Sport Xtreme Defense

De Sport Xtreme Defense lotion van Zen'sect biedt een optimale bescherming tot 8 uur tegen muggen. Geschikt voor binnen- en buitensporten. Formule zonder DEET, op basis van Icaridine en met aloë vera.

- Gemiddeld 8 uur bescherming tegen de malariamug (Anopheles soorten)
- Gemiddeld 4 uur bescherming tegen dengue en gele koorts-mug (Aedes soorten)

Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden.

Bewaren

Lot n° & vervaldatum: zie verpakking. De uiterste houdbaarheidsdatum bevindt zich op de verpakking .

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.