Disclaimer alcohol en tabak

Verantwoord alcohol- en tabaksgebruik

Jumbo wenst een bijdrage te leveren aan een verantwoord alcohol- en tabaksgebruik. Om die reden verkoopt Jumbo alcohol en tabak volgens de huidige wet- en regelgeving die bestaan voor de verkoop daarvan en neemt zij maatregelen om te voorkomen dat die wet- en regelgeving wordt overtreden.

NIX18
Voor alcoholhoudende dranken en tabak geldt dat deze producten met name voor jongeren een gezondheidsrisico kunnen vormen. Jumbo verstrekt dan ook conform de geldende wet- en regelgeving geen alcoholhoudende dranken en tabak aan jongeren onder de 18 jaar. Om zeker te weten dat een klant oud genoeg is om alcoholhoudende dranken en tabak aan te mogen verstrekken, vragen wij aan klanten onder de 25 jaar naar legitimatie wanneer zij alcoholhoudende dranken en/of tabak kopen. Onder legitimatie wordt verstaan paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, brommerbewijs en vreemdelingendocument.

Wanneer alcoholhoudende producten en/of tabak (online) worden besteld die vervolgens thuis worden bezorgd, dan wel opgehaald worden, worden de regels voor verantwoorde verkoop van alcohol en tabak onverkort toegepast. Onze bezorger of de medewerker op het afgiftepunt (dit kan in de winkel zijn, maar dit kan ook een punt buiten de winkel zijn) controleert of de klant 18 jaar of ouder is door jongeren tot 25 jaar om legitimatie te vragen.

Als de klant de legitimatie niet kan laten zien of uit het legitimatiebewijs blijkt dat de klant nog geen 18 jaar is, worden alcoholhoudende dranken en/of tabak niet verstrekt.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over een verantwoord alcohol- en tabakgebruik op: 

www.nix18.nl
www.stiva.nl