Loading...
< Terug naar het nieuwsoverzicht

10-01-2018

Duurzaam distributiecentrum Nieuwegein

Jumbo Supermarkten realiseert de komende jaren een nieuw nationaal distributiecentrum in Nieuwegein. Bij de bouw van dit mechanisch distributiecentrum staat duurzaamheid centraal. Om de duurzaamheid van het gebouw te toetsen, wordt gebruik gemaakt van de BREEAM-methodiek. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Deze beoordeling vindt plaats op negen verschillende onderwerpen; management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. 

In het voorjaar van 2016 formuleerde een ontwerpteam bestaande uit opdrachtgever Jumbo Distributiecentrum BV, BREEAM-expert W4Y en architect Da Vinci Vastgoed gezamenlijk de duurzaamheidsambitie BREEAM Outstanding (5 sterren). 

Case Study Nationaal Distributiecentrum Nieuwegein

Opdrachtgever: Jumbo Distributiecentrum B.V.
Website:  Jumbo.com
Project:  Nationaal Distributiecentrum te Nieuwegein
Gebouwtype: Industrie / kantoren / bijeenkomst
Locatie: Nieuwegein
Architect: Davinci Vastgoed
Omvang: 43.232 m2 bvo
43.232 m2 bvo: Begin 2019
BRL-versie: BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 versie 2.0
Certificaat: BREEAM Outstanding (5 sterren)
Terreinoppervlak: 20 Hectare
Totaal bvo: 43.232 m2 BVO (excl. technische ruimtes)
Industriefunctie: 42.858 m²
Kantoorfunctie: 2.224 m²
Bijeenkomst:  500 m²
Verkeersruimten: 7860 m²
Opslagruimten: 12.656 m² 

Jumbo wil verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een formule die verder gaat. Een winkel die álles voor elkaar heeft. De allerbeste service, het grootste en allerbeste assortiment en de allerlaagste prijs. Daarbij hoort ook duurzaam ondernemen. Belanghebbenden krijgen op transparante wijze inzicht in de effecten de bedrijfsvoering op sociaal, economisch én ecologisch gebied.

Deze Case study geeft vanuit dat oogpunt nadere informatie over de duurzame nieuwbouw van het nieuwe nationaal distributiecentrum in Nieuwegein. Jumbo Supermarkten heeft het initiatief genomen een nieuw nationaal distributiecentrum te realiseren in Nieuwegein. Bij deze nieuwbouw staat duurzaamheid centraal. Het gebouw wordt volgens de BREEAM-methodiek beoordeeld op een scala aan onderwerpen, binnen categorieën variërend van bijvoorbeeld Energie en Vervuiling, tot Gezondheid en Ecologie. Dit wordt gewogen tot een totaaloordeel van 0 tot 5 sterren.

In het voorjaar van 2016 formuleerde een ontwerpteam bestaande uit opdrachtgever Jumbo Distributiecentrum BV, BREEAM-expert W4Y en architect Da Vinci Vastgoed gezamenlijk de duurzaamheidsambitie BREEAM Outstanding (5 sterren).

De investering die gekoppeld is aan deze hoge ambitie wordt financieel deels terugverdiend met investeringsaftrek en exploitatievoordelen, en levert bovenal een beter gebouw: gezonder, groener en schoner.

Een greep uit de duurzame maatregelen in het ontwerp: 
 • HR++ glas, hoogwaardige gevel-, vloer- en dakisolatie; 
 • Efficiënte luchtwarmtepomp voor koeling en verwarming; 
 • Vloerverwarming en -koeling; 
 • Waterbesparende toiletafstelling; 
 • Energiezuinige gebouw- en terreinverlichting (LED); 
 • Zonnepanelen op de daken; 
 • Waterberging (wadi) 2400m3 voor een hydrologisch neutraal terrein; 
 • Regenopvangsysteem t.b.v. toiletspoelingen; 
 • Terreinvergroening; 
 • Materialen gekozen met kleinere milieu-effecten.
Voorbeelden van duurzame maatregelen tijdens de bouw:
 • Aannemer is ISO14001 gecertificeerd; 
 • Bewuste en gescheiden omgang met afval; 
 • Ecologisch werkprotocol: aandacht voor plant en dier; 
 • Energieverbruik wordt tijdens de bouw gemonitord; 
 • Infraroodmeting: controle isolatie van de gevel; 
 • Gebruikt hout is FSC-gecertificeerd; 
 • Milieuvriendelijkere alternatieven voor bouwmaterialen; 
 • Materialen hebben een verantwoorde herkomst.
Duurzame maatregelen in het gebruik zijn onder meer: 
 • Milieueducatie door BREEAM-expositie; 
 • Monitoren van de installaties om comfort te verhogen; 
 • Keuzes voor een onderhoudsvriendelijk gebouw; 
 • Plaatsing van een ecologische voorzieningen Laadpalen voor elektrische auto's op terrein; 
 • Laadpalen voor elektrische fietsen op terrein; 
 • Voorzieningen voor elektrisch laden auto's; 
 • Robuuste maatregelen ter voorkoming van beschadiging;
 • Sub-meters voor water en elektriciteit maken gericht sturen op verbruiksgegevens mogelijk;
Te verwachten jaarlijks energie- en waterverbruik: 
Gas:  Niet van toepassing
Elektra:  12.932.129,23 kWh per jaar
Opbrengst PV-panelen: 3.313.995,00 kWh
Netto verbruik per jaar: 9.618.134,23 kWh
~  222.47 kWh per m2 BVO
   
Fossielen brandstoffen:  6.304.139,23 kWh
Waterverbruik: 1500m3 (50% via regenwateropvang)

Bij gemiddeld 150 personen
Waterverbruik per persoon:

10 m3

Breeam-score

De benodigde Breeam-score is behaald door invulling te geven aan de onderstaande credits

MAN 1 prestatieborging 3 MAN 2 bouwplaats en omgeving 2
MAN 3 milieu-impact bouwplaats 4 +1 innovatiepunt MAN 4 gebruikershandleiding 1
MAN 6 Consultatie 1 MAN 8 veiligheid 1
MAN 9 kennisoverdracht 1 MAN 11 onderhoudsgemak 1
MAN 12 levenscycluskostenanalyse 2 HEA 1 daglichttoetreding 1
HEA 2 uitzicht 1 HEA 3 tegengaan lichthinder 1
HEA 4 hoogfrequente verlichting 1 HEA 5 kunstverlichting binnen en buiten 1
HEA 6 lichtregeling 1 HEA 9 vluchtige organische verbindingen 1
HEA 10 thermisch comfort 2 HEA 11 temperatuurregeling 1
ENE 1 energie-efficiëntie 15 ENE 2a subbemetering energiegebruiken 2
ENE 4 energiezuinige buitenverlichting 1 ENE 5 toepassing duurzame energie    3
ENE 6 lminimalisatie luchtinfiltratie laad-/losplatforms 1 ENE 26 waarborging thermische kwaliteit schil   2
TRA 3a alternatief vervoer 2 TRA 4 Voetgangers- en fietsersveiligheid 2
TRA 5 vervoerplan en parkeerbeleid    3 TRA 7 vervoersinformatiepunt 1
TRA 8 toelevering en manoeuvreren 1 WAT 1a waterverbruik    2
WAT 2 watermeter 1 WAT 3 lekdetectie hoofdwateraansluiting 1
WAT 4 Zellfsluitende watertoevoer sanitair 1 WAT 6 irrigatiesystemen 1
WAT 7 voertuigwasservice 2 MAT 1 bouwmaterialen 2
MAT 5 onderbouwde herkomst van materialen 3 MAT 7 robuust ontwerpen 1
MAT 8  gebouwflexibiliteit 2 WST 1  afvalmanagement op bouwplaats 3 +1 innovatiepunt
WST 2 gebruik van gerecycled materiaal 1 +1 innovatiepunt WST 3a opslagruimte voor herbruikbaar afval 1
WST 6 inrichting 1 LE 1 hergebruik van land 5
LE 3 aanwezige planten en dieren      1 LE 4 planten en dieren als medegebruiker     1
LE 6 duurzaam medegebruik op lange termijn 1 POL 2 voorkomen lekkages koudemiddelen 2
POL 4 NOx-emissies door ruimteverwarming   3 +1 innovatiepunt POL 6 afstromend regenwater 3
POL 7 minimalisering lichtvervuiling 1 POL 8 geluidsoverlast 1

 

Evaluatie

De ‘Lessons learned’ voor volgende BREEAM-projecten worden aan het einde van het project hier aangegeven. Daarvoor is het in de ontwerpfase nog te vroeg.

Terug naar het nieuwsoverzicht